گردآوری آخرین یافته‌ها پیرامون نانولوله‌های کربنی در یک فصلنامه

آخرین یافته‌ها پیرامون کاربردهای نانولوله‌های کربنی، در نشریه کاربردهای نانولوله‌های کربنی دسته‌بندی می‌شود. در این نشریه الکترونیکی که زیر نظر انجمن نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران، منتشر می‌شود، مقالات حدود ۷۰ مجله مطرح از ناشران معتبری همچون RSC،ACS، Elsevier، IoP، AIP/APS در زمینه نانولوله‌های کربنی رصد شده و تعدادی از این مقالات استخراج و در قالب یک نشریه طبقه‌بندی می‌شوند.

گردآوری آخرین یافته‌های کاربردهای نانولوله‌های کربنی در یک فصلنامه

آخرین یافته‌ها پیرامون کاربردهای نانولوله‌های کربنی، در نشریه کاربردهای نانولوله‌های کربنی دسته‌بندی می‌شود. در این نشریه الکترونیکی که زیر نظر انجمن نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران، منتشر می‌شود، مقالات حدود ۷۰ مجله مطرح از ناشران معتبری همچون RSC،ACS، Elsevier، IoP، AIP/APS در زمینه نانولوله‌های کربنی رصد شده و تعدادی از این مقالات استخراج و در قالب یک نشریه طبقه‌بندی می‌شوند.

 

افزایش تعداد مقالات مرتبط با نانولو‌له‌های کربنی و اختصاص سهم بالایی از اختراعات ثبت شده در این زمینه و نیز رشد ۴۰ درصدی بازار نانولوله‌ها در جهان، ضرورت توجه ویژه به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را نشان می‌دهد. اهداف انتشار این نشریه، پایش انبوه اطلاعات تولید شده در دنیا، دسته‌بندی تازه‌ترین مقالات مجلات مختلف، افزایش سرعت دسترسی اساتید دانشگاه به مقالات مجلات مختلف در یک حوزه مشخص، استفاده اساتید از روش‌ها و ایده‌های کاربردی و مناسب پروژه‌های به‌روز برای تعریف پروژه‌های دانشجویی، تسهیل در چاپ مقالات به دست آمده از کار پژوهشی، کاربردی‌شدن پروژه‌های تحقیقاتی، ارتقای رتبه علمی دانشگاه و تسهیل ارتباط دانشگاه با صنعت عنوان شده است.

 

فرایند گردآوری مقالات این نشریه، شامل غربالگری چکیده و انتخاب مقالات، توسط یکی از اساتید مهندسی شیمی دانشگاه انجام شده و پس از دسته‌بندی چکیده مقالات برحسب ویژگی و ساختار، اطلاعاتی از قبیل عنوان مقاله، مهم‌ترین پیام هر مقاله و نشانی اینترنتی آن مقاله استخراج شده و در سرفصل‌های جداگانه‌ای دسته‌بندی می‌شود.

 

گفتنی است شماره نخست این فصلنامه الکترونیکی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ منتشر شد. در شماره نخست نشریه کاربردهای نانولوله‌های کربنی مقالاتی در زمینه CNT برای آگاهی از آخرین وضعیت فناوری نانو در حوزه نانولوله‌های کربنی در جهان، به صورت یک بانک اطلاعاتی، با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد، جمع‌آوری و منتشر شده است.

 

مطالب این نشریه در دو محور طبقه بندی شده که هر کدام چندین بخش را بر اساس ویژگی‌های ساختاری و شیمیایی در بر می‌گیرد. در مجموع، در نخستین شماره نشریه کاربردهای نانولوله‌های کربنی ۱۹۱ مقاله در ۲۲ بخش گردآوری و ارائه شده است.

 

لازم به ذکر است، فایل الکترونیکی شماره‌های آتی نشریه کاربردهای نانولوله‌های کربنی نیز از طریق پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو، در دسترس قرار خواهد گرفت.