ارائه روش‌هایی برای افزایش بازده در تبدیل انرژی خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی به‌دلیل بازده کم، هنوز فراگیر نشده است. اخیرا پژوهشگران دانشگاه میشیگان آمریکا روشی ارائه کرده‌اند که می‌تواند به افزایش بهره استفاده از این انرژی ختم شود. آنها از نانوآنتن‌های نقره، برای افزایش بازده تبدیل آب به سوخت هیدروژن با استفاده از نور خورشید، استفاده کردند.

استفاده از انرژی خورشیدی به‌دلیل بازده کم، هنوز فراگیر نشده است. اخیرا پژوهشگران دانشگاه میشیگان آمریکا روشی ارائه کرده‌اند که می‌تواند به افزایش بهره استفاده از این انرژی ختم شود. آنها برای افزایش بازده تبدیل آب به سوخت‌هیدروژن با استفاده از نور خورشید از نانوآنتن‌های نقره استفاده کردند. آنها همچنین روشی را برای استفاده از نور خورشید در فرآیندهای صنعتی ارائه کردند.
پژوهشگران دانشگاه میشیگان به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند که می‌تواند حوزه تولید انرژی از نور خورشید را توسعه دهد. در حال حاضر استفاده از روش‌های رایج، نظیر پیل‌های خورشیدی، بسیار کم بازده هستند.
یک تیم از مهندسان شیمی در دانشگاه میشیگان به بررسی امکان جذب انرژی بیشتر از نور خورشید پرداختند. آنها به‌روشی دست یافتند که در آن با استفاده از نانوذرات می‌توان تولید انرژی را از نور خورشید و یا دیگر مواد شیمیایی سرعت داد. سولجو لینیک، رهبر این تیم تحقیقاتی، می‌گوید به‌دلیل طبیعت نور خورشید، امکان جذب آن و تبدیل این پرتوها به انرژی شیمیایی با نرخ بالا بسیار دشوار است.
این تیم تحقیقاتی به دو یافته بسیار مهم دست پیدا کرده است که آنها را در نشریات معتبر شیمی به چاپ رسانده‌اند. اولین مقاله با عنوان:
Water Splitting on Composite Plasmonic-Metal/Semiconductor Photoelectrodes: Evidence for Selective Plasmon-Induced Formation of Charge Carriers near the Semiconductor Surface
در نشریه Journal of the American Chemical Society به چاپ رسیده است. این تیم تحقیقاتی در این مقاله نانوآنتن‌های نقره را برای افزایش توانایی بلور نیمه‌هادی در تولید سوخت هیدروژنی از آب با استفاده از نور خورشید به‌کار گرفتند.
در مقاله دوم که تحت عنوان “Visible light enhanced catalytic oxidation reactions on plasmonic silver nanostructures, در نشریه Nature Chemistry به چاپ رسیده است، عنوان داشتند که همه فرآیندهای شیمیایی صنعتی برای انجام نیازمند انرژی گرمایی هستند که این انرژی از طریق سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود. این گروه تحقیقاتی روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان بخش بزرگی از این انرژی مورد نیاز را از طریق انرژی خورشیدی تامین کرد. این کشف می‌تواند مسیر استفاده از انرژی خورشیدی برای زیست‌دوست کردن فرآیندهای صنعتی را هموار کند.
این تحقیق توسط بنیاد ملی علم (NSF) و بنیاد Camille and Henry Dreyfus حمایت شده است.
این دانشگاه به‌دنبال پتنت کردن این فناوری و یافتن یک شریک تجاری برای تجاری سازی و ارائه آن به بازار است.