سایت ویژه میکروسکوپ نیروی اتمی

شرکت سوییسی NanoWorld AG ، سایت جدیدی به نشانی www.highspeedscanning.com راه‌اندازی کرده است که به‌طور کامل به میکروسکوپ نیروی اتمی با پیمایش سرعت بالا (HS-AFM) اختصاص دارد.

شرکت سوییسی NanoWorld AG ، سایت جدیدی به نشانی www.highspeedscanning.com راه‌اندازی
کرده است که به‌طور کامل به میکروسکوپ نیروی اتمی با پیمایش سرعت بالا (HS-AFM)
اختصاص دارد. شرکت مذکور این سایت را برای جامعه کاربران AFM پیمایش با سرعت بالا،
طراحی کرده و بر جنبه پیمایش با سرعت بالا تمرکز دارد.

به دلایل ذیل، پیمایش با سرعت بالا برای مدت زمان زیادی با محدودیت مواجه شده بود:

– فقدان میکروسکوپ‌های روبشی پیمایشگر (SPM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)؛ و

– فقدان پیمایش‌های روبشی با سرعت بالا.

تیم تحقیق و توسعه شرکت NanoWorld از چندین سال قبل، روبش‌های با سرعت بالای پیمایش
را توسعه می‌دهند.

سایت جدید، اطلاعاتی در زمینه راهکارهای روبشی پیمایشی نظیر the Arrow UHF ارائه می‌کند.
بازدیدکنندگان از این سایت، می‌توانند تعداد زیادی از تصاویر و فیلم‌های AFM با
سرعت بالا را که توسط محققان جهانی و آزمایش‌کنندگان بتا ارائه شده است، رویت کنند.

شرکت سوییسی NanoWorld AG یکی از تولیدکنندگان پیشگام جهانی در زمینه SPM و AFM است.
SPM و AFM از تجهیزات اصلی برای توسعه علم و فناوری‌نانو محسوب می‌شود. این تجهیزات
کاربران مراکز تحقیق و توسعه و کسب و کاری علم و فناوری‌نانو را قادر می‌سازد تا
مواد را در مقیاس اتمی بررسی کنند.