ابداع روشی جدید برای بهبود مخابرات نوری

محققان مؤسسه فناوری فدرال سوئیس (EPFL) با همکاری آزمایشگاه‌های فدرال علم و فناوری مواد (EMPA) با ابداع نانوتوری‌های جدید، به‌روشی نوین در کنترل طول موج و قطبش نور دست یافتند که می‌تواند به بهبود مخابرات نوری و افزایش کارایی آشکارسازهای گاز بیانجامد.

مخابرات سریع و راه دور وابسته به لیزر است. اما در اطلاعاتی که از طریق کابل‌های
فیبرنوری منتقل می‌شوند دو عامل طول موج و قطبش نور نقشی اساسی دارد. اخیرا محققان
مؤسسه فناوری فدرال سوئیس (EPFL) با همکاری آزمایشگاه‌های فدرال علم و فناوری مواد
(EMPA) به‌روشی جدید در کنترل این دو عامل دست یافتند. این محققان برای رسیدن به
طول موج مناسب ابتدا اندازه لیزر را تنظیم کردند و در کنار آن موفق شدند یک تور
نانومقیاس برای نشر دهنده لیزر طراحی کرده تا به کمک آن بتوانند قطبش نور را کنترل
کنند. آنها به این منظور با استفاده از ابزارهای رشته مانندی که بالای لیزر عمل می‌کرد،
مولکول‌های بلند محتوی اتم‌های طلا را تبخیر کرده و به کمک یک میکروسکوپ الکترونی،
این ذرات طلا را با دقت بسیار زیادی به سطح هریک از لیزرها متصل کرده و دریافتند که
صافی به‌دست آمده درست همانند شیشه عینک‌های پولاروید، نور را پلاریزه می‌کند. به
گفته محققان این روش از مزایای بسیاری از قبیل ورودی بالا در حد چندین گیگا بایت در
ثانیه برخوردار بوده و خطای انتقال اطلاعات را هم کاهش می‌دهد. مصرف این ابزار نیز
به‌دلیل ابعاد بسیار کوچکی که دارد یک دهم دستگاه‌های مشابه بوده و به‌دلیل استفاده
از میکروسکوپ الکترونی از دقت و کارآیی بسیار بالایی هم برخوردار است. به گفته
محققان این روش بسیار رضایتبخش بوده و در بررسی و آشکارسازی گازها به روش‌های طیف‌سنجی
نیز کاربرد خواهد داشت. در واقع این روش موجب افزایش دقت آشکارسازها و بالارفتن
بهره‌وری آنها در سطوح علمی و صنعتی می‌شود.