استفاده از نانوذرات نقره در شناسایی و درمان بیماری

امروزه تصور زندگی بدون فناوری نانو غیر ممکن است. حتی در فناوری پزشکی نیز از فناوری نانو استفاده می‌شود. محققان ETH در زوریخ نانوذرات نقره‌ای ایجاد کرده‌اند که دارای پتانسیل‌های جدیدی در این حوزه است. برای مثال این نانوذرات می‌تواند بدون آزاد کردن یون نقره سمی، در بخش تشخیص طبی مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه تصور زندگی بدون فناوری نانو غیر
ممکن است. حتی در فناوری پزشکی نیز از فناوری نانو استفاده می‌شود. محققان
ETH در زوریخ نانوذرات نقره‌ای ایجاد کرده‌اند که دارای پتانسیل‌های جدیدی
در این حوزه است. برای مثال این نانوذرات می‌تواند بدون آزاد کردن یون نقره
سمی، در بخش تشخیص طبی مورد استفاده قرار گیرد.

نانوذرات نقره کاربردهای زیادی در فناوری پزشکی دارد، تنها مشکل استفاده از
این ماده آن است که، آزاد شدن یون نقره می‌تواند برای سلول‌ها خطرناک باشد.
اخیرا محققان سوئیسی موفق شدند نانوذرات نقره را به شکلی آماده کنند که در
طول استفاده از آن یون نقره سمی آزاد نشود و همچنین خواص نوری آن دست
نخورده باقی بماند. بنابراین از این نانوذرات می‌توان در حسگرهای پلاسمونیک
پزشکی برای شناسایی پاتوژن‌ها یا دیگر اهداف درمانی استفاده کرد.

نور می‌تواند با الکترون‌های موجود در سطح حسگرهای پلاسمونیک برهمکنش داده
و آنها را به نوسان در آورد. بنابراین این نور جذب شده و پراش می‌یابد.
بنابراین حسگرهای پلاسمونیک تحت تابش میدان تاریک، خواهند درخشید و
می‌توانند برای شناسایی ویروس‌ها یا باکتری‌ها از انها استفاده کرد. اگر
نانوذرات به یک آنتی بادی متصل باشند، در نهایت می‌توانند به یک مولکول از
پیش تعیین شده متصل شوند.

 
اخیر پژوهشگران موسسه مهندسی زیست پزشکی در
ETH زوریخ، نشان دادند که ازاین نانوذرات می‌توان در حسگرهای بدون برچسب
نیز استفاده کرد. این بدان معنا است که هر پروتئینی در جریان خون می‌تواند،
از طریق جذب فیزیکی میان مولکول‌ و حسگر، به حسگر عاری از برچسب بچسبد و
شناسایی شود. آنها برای اثبات ادعای خود از آلبومین سرم گاو به‌عنوان
مولکول هدف استفاده کردند. این مولکول به سطح حسگر می‌چسبد و موجب تغییر
ضریب شکست حسگرهای پلاسمونیک می‌گردد. ضریب شکست بالاتر محلول موجب می‌شود
جذب نوری حسگر به سمت طول موج‌های بالاتر انتقال پیدا کند. با این کار
مولکول زیستی قابل مشاهده خواهد شد، به این معنا که می‌توان آن را به‌راحتی
شناسایی کرد.

در مقاله‌ای که اخیرا این تیم تحقیقاتی در نشریه Chemistry of Materials به
چاپ رساندند، توضیح دادند که چگونه عملکرد این نانوذرات نقره دارای پوشش دی
اکسید سیلیکون می‌تواند بهبود بیشتری می‌یابد. آنها با همکاری آن هیرت، از
موسسه ژئوفیزیک ETH سوئیس ذرات اکسید آهن و نقره را پوشش دادند و با آنها
زیست حسگرهای مغناطیسی ساختند.

این نانوذرات چند کاره، قادراند به سلول‌های ویژه‌ای نظیر سلول‌های سرطانی،
بچسبند و آنها را شناسایی کنند. این توانمندی نیز توسط محققان این دانشگاه
با آزمایشاتی به اثبات رسید.