تولید پروتامین مصنوعی برای کمک به بیداری بیماران از بیهوشی

محققان دانشکده شیمی دانشگاه یورک نوعی مولکول سنتزی تولید کرده‌اند که می‌تواند به داروی شیمیایی هپارین متصل شود؛ آنها بر این باورند که با استفاده این مولکول‌های سنتزی می‌توانند جایگزینی برای پروتامین باشند.

 

نانوسامانه‌های جدیدی که در دانشگاه یورک ایجاد شده‌اند، می‌توانند بدون خطر ایجاد واکنش‌های حساسیتی، به بیدار شدن بیماران از بیهوشی کمک کنند.

محققان دانشکده شیمی دانشگاه یورک نوعی مولکول سنتزی تولید کرده‌اند که می‌تواند به داروی شیمیایی هپارین متصل شود؛ آنها بر این باورند که با استفاده این مولکول‌های سنتزی می‌توانند جایگزینی برای پروتامین باشند.

در طول فرایند جراحی به بیماران هپارین داده می‌شود تا خون بیمار را رقیق کرده و از ایجاد لخته جلوگیری کند. با این حال پس از اتمام جراحی باید هپارین از بدن خارج شود تا امکان لخته شدن خون فراهم شده و بیمار از بیهوشی خارج شود. در حال حاضر این کار با استفاده از پروتامین صورت می‌گیرد که یک محصول طبیعی استخراج شده از حلزون صدف‌دار است. پروتامین می‌توان اثرات جانبی بسیار شدیدی در برخی بیماران ایجاد کند.

مولکول‌هایی که در دانشگاه یورک سنتز شده‌اند، می‌توانند خودآرایی کرده و ذراتی با اندازه مولکول پروتامین ایجاد کنند. این ساختارهای خودآرا چندین محل فعال برای اتصال به هپارین دارند.

نتایج مطالعات اولیه‌ای که با استفاده از این مولکول‌ها صورت گرفته است، نشان می‌دهد که کارایی این ساختارهای نانومقیاس در خارج کردن هپارین از بدن همانند کارایی پروتامین است.

پروفسور دیو اسمیت از دانشکده شیمی می‌گوید: «روشن است که قبل از انجام آزمایش‌های بالینی باید تحقیقات پایه‌ای زیادی صورت گیرد. با این حال امیدواریم در نهایت با استفاده از این مولکول‌ها نوعی پروتامین مصنوعی تولید کنیم که بتواند بدون ایجاد اثرات جانبی معمول که پروتامین ایجاد می‌کند، به هپارین پیوند یافته و با خارج کردن آن از بدن، بیماران را از بیهوشی درآورد».

جزئیات این تحقیق در مجله Angewandte Chemie منتشر شده است.