اعلام نتایج نهمین دوره رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی

نهمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد آنها در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این رتبه‌بندی، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران»، «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

اعلام نتایج نهمین دوره رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی

نهمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد آنها در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این رتبه‌بندی، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران»، «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

 

ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه براساس میزان خدمات‌دهی این مراکز و استفاده آنها از ظرفیت‌های موجود آزمایشگاهی خود در زمینه فناوری نانو، مشتری‌مداری و همکاری‌های شبکه‌ای آنها، انجام می‌شود.

 

شایان ذکر است که در این دوره ۹۵درصد آزمایشگاه‌های عضو در فرایند ارزیابی مشارکت کرده‌اند که نسبت به سال گذشته، ۴ درصد رشد داشته ‌است. تعداد مراجعه به آزمایشگاه‌های عضو شبکه برای دریافت خدمات آزمایشگاهی نیز در این دوره نسبت به دوره‌ی قبل، بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است که از دلایل آن می‌توان به افزایش دانش آزمایشگاه‌ها نسبت به استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025، افزایش اهمیت به مشتری و مشتری‌مداری و تسهیل در فرایندهای استفاده از خدمات آزمایشگاهی، افزایش روابط بین آزمایشگاهی و تبادل نمونه و ارجاع مشتریان بین مراکز مختلف و همچنین افزایش مدت زمان خدمات‌دهی آزمایشگاه‌ها اشاره کرد.

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون، از بین آزمایشگاه‌های متقاضی عضویت در شبکه، ۴۵ مرکز خدمات آزمایشگاهی را به عنوان عضو قطعی، پذیرش کرده است.

 

نتایج کامل نهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، در جدول زیر آورده شده‌است.

 

رتبه نام آزمایشگاه مشتری‌مداری همکاری شبکه‌ای میزان فعالیت امتیاز نهایی
۱ مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ۸۱٫۸۰ ۵۵٫۹۰ ۷۵٫۷۲ ۷۱٫۹۰
۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۷۶٫۹۰ ۶۲٫۷۵ ۵۴٫۳۸ ۶۴٫۷۷
۳ مرکز پژوهش متالورژی رازی ۷۷٫۸۸ ۵۰٫۰۰ ۶۲٫۴۲ ۶۴٫۱۰
۴ آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک و مهندسی شیمی دانشگاه تهران ۸۳٫۶۴ ۴۰٫۵۵ ۵۱٫۹۲ ۵۹٫۶۱
۵ پژو‌هشگاه صنعت نفت ۷۳٫۵۵ ۵۵٫۰۰ ۲۸٫۹۶ ۵۲٫۳۸
۶ گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران ۸۵٫۱۵ ۵۱٫۹۰ ۱۸٫۶۳ ۵۱٫۸۹
۷ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ۸۱٫۱۸ ۳۹٫۵۰ ۲۹٫۱۱ ۵۰٫۴۵
۸ پژوهشگاه مواد و انرژی ۷۶٫۷۵  ۵۲٫۲۵ ۲۱٫۷۴

۵۰٫۱۵

۹ آزمایشگاه‌های پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ۸۳٫۶۸  ۵۳٫۲۰ ۱۴٫۱۶  ۵۰٫۲۰
۱۰ آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران  ۸۶٫۹۰ ۳۹٫۳۰  ۲۲٫۶۰ ۵۰٫۱۱
۱۱ مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف ۷۹٫۹۵ ۴۳٫۵۰ ۲۴٫۴۷ ۴۹٫۶۰
۱۲ آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر  ۸۷٫۰۳ ۴۷٫۵۰ ۱۲٫۴۶ ۴۹٫۰۷
۱۳  پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی ۸۷٫۲۰ ۳۹٫۳۰ ۱۸٫۷۷ ۴۸٫۸۸
۱۴ پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا ۸۹٫۳۸ ۳۸٫۰۰ ۱۵٫۴۷ ۴۸٫۱۰
۱۵ پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ۷۶٫۷۸ ۴۳٫۵۰ ۲۲٫۹۴ ۴۷٫۹۵
۱۶ مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۹٫۲۵ ۴۴٫۱۰ ۱۸٫۰۳ ۴۷٫۲۸
۱۷  آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا) ۸۰٫۰۹ ۳۳٫۹۳ ۱۳٫۶۳ ۴۶٫۹۵
۱۸ مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  ۸۷٫۷۰ ۴۷٫۱۵ ۱۱٫۸۹  ۴۶٫۷۷
۱۹ آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا ۸۲٫۲۳ ۴۰٫۰۰ ۱۶٫۶۶ ۴۶٫۶۱
۲۰ آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجند  ۸۹٫۳۸ ۳۴٫۹۰ ۱۱٫۵۱ ۴۵٫۷۸
۲۱ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان ۸۰٫۱۹ ۳۳٫۷۵ ۲۱٫۶۵ ۴۵٫۷۷
۲۲ مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی ۹۲٫۵۰ ۳۲٫۰۰ ۱۰٫۲۴ ۴۵٫۵۶
۲۳ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰٫۹۳ ۴۱٫۷۵ ۱۲٫۰۵ ۴۵٫۰۶
۲۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۵٫۴۰ ۲۹٫۴۰ ۱۴٫۵۸ ۴۳٫۸۱
۲۵ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ۷۵٫۸۳ ۴۱٫۳۰ ۱۳٫۸۹ ۴۳٫۷۹
۲۶ آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۷۷٫۷۳ ۲۷٫۳۵ ۲۳٫۲۴ ۴۳٫۵۴
۲۷ مجموعه آزمایشگاه‌های مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس ۷۵٫۱۵ ۴۰٫۴۵ ۱۳٫۲۳ ۴۳٫۰۷
۲۸ پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ۷۵٫۰۰ ۳۸٫۴۰ ۱۲٫۴۶ ۴۲٫۱۳
۲۹ آزمایشگاه مهارفن ابزار ۸۵٫۳۱ ۲۴٫۵۰ ۱۲٫۰۲ ۴۱٫۴۲
۳۰  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز  ۶۸٫۰۰ ۳۸٫۲۵ ۱۵٫۹۴ ۴۰٫۸۵
۳۱ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز ۷۸٫۳۵ ۲۶٫۹۸ ۱۴٫۱۱ ۴۰٫۴۵
۳۲ آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۱٫۳۰ ۲۲٫۸۰ ۱۳٫۸۹ ۴۰٫۱۶
۳۳  مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز ۷۸٫۷۳ ۲۶٫۴۰ ۱۱٫۲۵ ۳۹٫۴۱
۳۴ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۲٫۳۰ ۲۱٫۷۵ ۱۱٫۲۸ ۳۹٫۲۸
۳۵