ایجاد نانوشکل‌های جدید با استفاده از DNA

گروهی از محققان موسسه طراحی زیستی در دانشگاه آریزونا از روش اُریگامی DNA برای تولید شکل‌های دوبعدی و سه‌بعدی مختلف، شبیه شکل‌های طبیعی آنها استفاده کرده‌اند.

گروهی از محققان موسسه طراحی زیستی در دانشگاه آریزونا از روش اُریگامی DNA برای تولید شکل‌های دوبعدی و سه‌بعدی مختلف، شبیه شکل‌های طبیعی آنها استفاده کرده‌اند.
این محققان کار خود را با تولید ساختارهای حلقوی هم‌مرکز آغاز کردند. هر یک از این حلقه‌ها از مارپیچ‌های دوگانه DNA ساخته می‌شوند. این حلقه‌های هم‌مرکز با استفاده از نقاط متقاطعی که در محل‌های خاصی قرار گرفته‌اند، به یکدیگر وصل می‌شوند. در این نقاط یکی از رشته‌های مارپیچ دوگانه به حلقه مجاور متصل شده و شکاف میان دو حلقه هم‌مرکز را پر می‌کند. این نقاط تقاطع ساختار حلقه‌ها را حفظ کرده و از باز شدن رشته‌های DNA جلوگیری می‌کند.
محققان می‌توانند با تغییر تعداد نوکلئوتیدها میان نقاط تقاطع و جایدهی این نقاط در محل‌های مورد نظر، عناصر تیز و گرد را در یک ساختار منفرد ترکیب کرده و شکل‌های دوبعدی متنوعی تولید کنند. همچنین می‌توان با طراحی شبکه‌ای از نقاط تقاطع، ترکیبی از انحناهای درون‌صفحه‌ای و برون‌صفحه‌ای ایجاد کرده و نانوساختارهای سه‌بعدی مختلفی را تولید کرد.
ترکیب مارپیچ‌های هم‌مرکز با DNA غیرB (با ۹ تا ۱۲ جفت باز) محققان را قادر ساخت شکل‌های پیچیده‌ای همچون کُره‌ها، نیم‌کُره‌ها، پوسته‌های بیضوی و نانوبالن‌های ته‌گرد را تولید کنند.
جزئیات این تحقیق در مجله Science منتشر شده است.