اثرات سلامتی و زیست‌محیطی نانومواد در محصولات نساجی

اتحادیه اروپا، شاخص ارزیابی ریسک جدیدی برای نانومواد مهندسی شده (ENMs) توسعه داده است. این گزارش با عنوان «اثرات سلامت و زیست‌محیطی نانومواد در نانو نساجی و پوشش‌های ظاهری» به‌دنبال آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های نوآوری و سیاست‌گذاری است.

اتحادیه اروپا، شاخص ارزیابی ریسک جدیدی برای نانومواد مهندسی شده (ENMs) توسعه داده است. این گزارش با عنوان «اثرات سلامت و زیست‌محیطی نانومواد در نانو نساجی و پوشش‌های ظاهری» به‌دنبال آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های نوآوری و سیاست‌گذاری است.

بر اساس گزارش جدید، طرح محصول می‌تواند بر انتشار ناخواسته‌ی ENMs تاثیر داشته و ترکیبی از دانش مربوط به چرخه‌ی حیات محصول، به‌همراه ارزیابی نظام‌مند مخاطرات بالقوه، امکان انتخاب‌های مسوولانه توسعه آتی محصولات را فراهم ‌کند.

مطالعه‌ی مذکور در قالب پروژه NanoHouse project تامین مالی می‌شود. در این گزارش، محققان آنچه که در حال حاضر درباره ریسک‌های بالقوه مربوط به ENMs مورد استفاده در نانونساجی و پوشش‌های ظاهری شناسایی شده است را با بررسی کامل مطالعات علمی قبلی و استفاده از مدل‌سازی ریاضی جدید رفتار ENMs و سم‌شناسی انسانی تشریح کرده‌اند. در این راستا، آنها شاخص‌های ارزیابی سلامت انسان و محیط زیست زیر را ارائه کرده‌اند:

اثرات زیست‌محیطی؛

حل شدن در آب؛

رسوب‌گذاری؛

ثبات در طی عمل سوزاندن؛

تاثیر بر تجهیزات آب زائد؛

سم شناسی انسان؛

اختلال DNA؛

آسیب دیدن بافت‌ها.

تقریبا ۹۰ درصد تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که نانو نقره‌ها و بیشتر ENMs در طی فرایند تصفیه آب از بین رفته و دربرگیرنده مخاطرات زیست‌محیطی بسیار کمی هستند. اما رفتار اکسید روی هنوز هم به‌طور گسترده بررسی نشده است.

در قالب گزارش جدید، محققان پیشنهاد کرده‌اند که با اتکا بر شاخص‌های ارزیابی ریسک فوق، بررسی‌های مشخصی از محصولات ENMs خاص انجام شود تا ریسک‌های بالقوه آنها کاهش یابد.

برای دریافت متن کامل این گزارش به قیمت ۹۵/۳۹ دلار اینجا را کلیک کنید.