مجله‌ی رایگان نانومواد و فناوری‌نانو

انتشارات بین‌المللی InTech به‌تازگی مجله‌ای با عنوان «مجله نانومواد و فناوری‌نانو» (NMNT)، منتشر کرده و آن را به‌طور رایگان در اختیار همه قرار داده است.

انتشارات بین‌المللی InTech به‌تازگی مجله‌ای با عنوان «مجله نانومواد و
فناوری‌نانو» (“NMNT”)، منتشر کرده و آن را به‌طور رایگان در اختیار همه قرار داده
است.

InTech یک انتشارات با دسترسی آزاد بوده که تحقیقات علمی دانشگاه‌ها و محققان برتر
اقصی نقاط دنیا را منتشر می‌کند. مجله جدید، به سر دبیری دکتر پائولا پرت (Paola
Prete)، آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه علم و فناوری‌نانو را پوشش می‌دهد.

هدف اصلیNMNT، انتشار یافته‌های تحقیقاتی،آخرین مطالعات مربوط به علم و فناوری
نانومقیاس، تشریح کاربردهای علم و فناوری‌نانو و مواد نانوساختار است.

مقاله‌های مربوط به علم و فناوری‌نانو در موضوع‌های زیر منتشر می‌شوند:

• سنتز مواد نانومقیاس؛

• روش‌های بالا به پایین، پایین به بالا و خودآرایی مستقیم برای سازماندهی نانو
ساختارها؛

• مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای سنتز؛

• نانوساخت و پردازش مواد نانو مقیاس و ادوات؛

• تکنیک‌های ساخت و رشد جدید برای نانو ساختارها؛

• تعیین مشخصات ویژگی‌های مشتقل از اندازه؛

• تکنیک‌های تعیین مشخصات نانو؛

• تجزیه و تحلیل ساختارها در مقیاس اتمی، ملکولی و نانویی؛

• شناسایی و کاربرد نانو ساختارهای نوین و نانو ادوات؛

• ادوات و تکنیک‌های مبتنی بر خواص الکترونیکی، نوری و مغناطیسی مستقل از اندازه
مواد؛

• مواد نانوساختار و نانوکامپوزیت‌ها برای کاربردهای ذخیره انرژی؛

• مواد و ادوات نانو فتونیک؛

• نانوسیستم‌ها برای کاربردهای زیستی، پزشکی، شیمیایی، انرژی و زیست محیطی؛

• نانوزیست فناوری و نانو پزشکی.