کارشناسان منتخب نهمین دوره ارزیابی شبکه معرفی شدند

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، کارشناسان منتخب نهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو را اعلام کرد. با توجه به تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی دستگاهی در شبکه، کارشناسان منتخب در حوزه فعالیت این کارگروه‌ها نیز با نظر و امتیازدهی انجام شده از طرف دبیران این کارگروه‌ها انتخاب شدند.

کارشناسان منتخب نهمین دوره ارزیابی شبکه معرفی شدند

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، کارشناسان منتخب نهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو را اعلام کرد.

 

بر این اساس، ۸ کارشناس از آزمایشگاه‌های پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات صنعتی آبسار کویر به عنوان منتخبین نهمین دوره از ارزیابی‌های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو معرفی شدند.

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، طی ارزیابی‌های‌ آزمایشگاه‌‌های عضو شبکه، عملکرد کارشناسان این آزمایشگاه‌ها را بررسی می‌کند. چگونگی برخورد با مشتریان، میزان فعالیت و تعداد خدمات ارایه شده توسط آنان و نظر مدیر آزمایشگاه، از جمله شاخص‌های ارزیابی این کارشناسان محسوب می‌شود.

 

شایان ذکر است که با توجه به تشکیل و فعالیت کارگروه‌های تخصصی دستگاهی در شبکه، کارشناسان منتخب در حوزه فعالیت این کارگروه‌ها نیز با نظر و امتیازدهی انجام شده از طرف دبیران این کارگروه‌ها انتخاب می‌شوند.

 

فهرست اسامی کارشناسان منتخب نهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به همراه منتخبین کارگروه‌‌های تخصصی دستگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به شرح زیر است:

 

نام و نام خانوادگی  نام مرکز
 پویان زمانی کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران
فاطمه افضلی نژاد کارشناس آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر
محسن علی دوست کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرضیه اکبری کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان
مریم خسروی کارشناس آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
نفیسه هاشمیان کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام کارشناس منتخب نام کارگروه تخصصی نام مرکز
مریم خسروی؛ منتخب کارگروه تخصصی دستگاه‌های SPM کارشناس آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهشید شفیع‌زاده؛ منتخب کارگروه تخصصی دستگاه TEM کارشناس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

 

 

گفتنی است، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاه‌‌‌ها، در نشست سالانه مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، از کارشناسان منتخب این شبکه تقدیر به عمل خواهد آورد.