بررسی چین خوردگی‌ها روی مواد مختلف

شبه ذره‌ای به نام رینکلون ممکن است بتوان توضیح دهد که چرا برخی مواد از گرافن گرفته تا پرده خانه‌ها، دچار چین خوردگی می‌شوند. این ذره در نتیجه بررسی‌های به عمل آمده از موادی مختلف با طول‌های متنوع از چند میکرومتر تا چندین متر بدست آمده است.

شبه ذره‌ای به نام رینکلون ممکن است بتوان توضیح دهد که چرا برخی مواد از
گرافن گرفته تا پرده خانه‌ها، دچار چین خوردگی می‌شوند. این ذره در نتیجه
بررسی‌های به عمل آمده از موادی مختلف با طول‌های متنوع از چند میکرومتر تا
چندین متر بدست آمده است. این کار که نتیجه تحقیقات دانشمندان بلژیکی،
آمریکایی و فرانسوی است، شاید برای بهبود عملکرد پرده خانه‌ها مناسب نباشد
اما می‌تواند روی خواص الکترونیکی گرافن که متاثر از چین خوردگی هستند
تاثیر گذار باشد. در نهایت این پروژه می‌تواند موجب بهبود ادوات مبتنی بر
گرافن شود.

پژوهشگران دانشگاه مونز بلژیک، پاریس فرانسه و MIT آمریکا به بررسی تشکیل
الگوهای چین خوردگی مواد پرداختند. آنها برای این کار از شبه ذرات استفاده
کردند که رفتاری شبیه ذرات منفرد دارند. این شبه ذرات موسوم به رینکلون
منطقه‌ای با درجه آزادی بالا که در آن دو چین خوردگی با هم ادغام می‌شوند
را توضیح می‌دهند ( مراجعه به تصویر). اگر تا به حال کنار پرده‌ای نشسته
باشید، حتما تعداد کمی از رینکلون‌ها را دیده‌اید که بسته به جنس پرده و
ویژگی‌های فیزیکی آن نظیر ضخامت و الاستیسیته ممکن است روی پرده ظاهر شود.

 
محققان با مطالعه مواد چین خورده
دریافته‌اند که این الگوها در محل‌‌های مختلف پرده ظاهر می‌شوند اما طول
آنها متفاوت خواهد بود. دامان، از محققان این پروژه، می‌گوید که اگر شما
تصاویر این الگوها را بدون دانستند مقیاس آنها ببینید، نمی‌توانید حدس
بزنید که آنها در کجای پرده تشکیل شده است. این تیم تحقیقاتی ثابت کرد که
یک قانون جهانی برای چین خوردگی‌ها وجود دارد که در همه مواد از گرافن
گرفته تا لاستیک و پلاستیک صادق است. آنها در هر ماده فاصله میان دو چین
خوردگی را به‌عنوان تابعی از فاصله از لبه‌ها بررسی کردند. همچنین این گروه
به بررسی تنش در مواد مورد آزمایش پرداختند. در نهایت مدول یانگ و ضخامت
مواد نیز اندازه‌گیری شد.

نتایج کار آنها نشان داد که طول موج نرمالایز شده ( طول موج تقسیم بر ضخامت
ماده) برآمدگی در مواد مورد آزمایش از همان قانون قدرت تبعیت می‌کند که در
فاصله نرمالایز شده از لبه‌ استفاده می‌شود.

اگر نمودار لگاریتمی آن برای مواد مختلف از گرافن تا پرده‌های پارچه‌ای رسم
شود، الگویی یکسان روی نمودار پدید می‌آید.

نتایج این تحقیق می‌تواند برای اطمینان از بدون چین بودن یا دارای چین
خوردگی خاصی بودن ادوات گرافنی، مورد استفاده قرار گیرد.