آغاز مرحله دوم مسابقه ملی تجهیزات

مرحله دوم مسابقه ملی تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، با حضور ۲۴ برگزیده مرحله اول این مسابقه، در تاریخ ۱ مردادماه سال جاری آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله، برگزیدگان مرحله قبل، ضمن حضور در دوره‌های آموزشی،‌ با شرکت در آزمون مرحله دوم در تاریخ ۵ مرداد ماه سال جاری، به رقابت عملی خواهند پرداخت.

آغاز مرحله دوم مسابقه ملی تجهیزات

مرحله دوم مسابقه ملی تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، با حضور ۲۴ برگزیده مرحله اول این مسابقه، در تاریخ ۱ مردادماه سال جاری آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله، برگزیدگان مرحله اول مسابقه تجهیزات، ضمن حضور در دوره‌های آموزشی،‌ با شرکت در آزمون مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو در تاریخ ۵ مرداد ماه سال جاری، به رقابت عملی خواهند پرداخت.

 

در ابتدای برگزاری دوره‌های آموزشی مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، دکتر سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، با حضور در جمع برگزیدگان مرحله اول مسابقه تجهیزات، ضمن اشاره به سیاست‌های کلی ستاد نانو در خصوص توسعه زیر ساخت‌های آزمایشگاهی در حوزه فناوری نانو در کشور، پیرامون اهمیت دادن به بحث آموزش نیروی انسانی به سخنرانی پرداخت.

 

شایان ذکر است،‌ مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، شامل سه بخش «برگزاری دوره آموزشی تئوری»، «برگزاری دوره آموزشی عملی» و «بازدید از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات شناسایی مورد استفاده در فناوری نانو» است و در انتهای این دوره، آزمون مرحله دوم مسابقه تجهیزات، به دو صورت تئوری و عملی برگزار خواهد شد.

 

دستگاه‌های اصلی مورد بازدید برای مسابقه تجهیزات عبارتند از:

 

مرکز آموزشی عنوان دستگاه

پژوهشگاه صنعت نفت

GC, GC-MS, ASAP, BET

آزمایشگاه کفا

TEM, DLS

مرکز فرآوری مواد

XRD, XRF, SEM, EPMA

 

عناوین و مکان برگزاری برنامه‌های آموزشی مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو عبارتند از:

 

شنبه (۱/۵/۱۳۹۰)

پذیرش شرکت‌کنندگان
افتتاحیه با حضور دکتر سرکار

جلسه اول
دوره تئوری تجهیزات

جلسه دوم دوره تئوری تجهیزات

یکشنبه (۲/۵/۱۳۹۰)

گروه‌ A
پژوهشگاه نفت

– بازدید از گروه تجزیه
– بازدید از گروه کاتالیست
– میکروسکوپ STM

گروه‌ B
پژوهشگاه نفت

– بازدید از گروه تجزیه
– بازدید از گروه کاتالیست
– میکروسکوپ STM

گروه‌ C
آزمایشگاه کفا

– آموزش میکروسکوپ TEM
– آموزش DLS

گروه‌ D
آزمایشگاه کفا

– آموزش میکروسکوپTEM
– آموزش DLS

دوشنبه (۳/۵/۱۳۹۰)

گروه‌ A
آزمایشگاه کفا

– آموزش TEM
– آموزش DLS

گروه‌ B
آزمایشگاه کفا

– آموزش میکروسکوپ TEM
– آموزش DLS

 گروه‌ C
پژوهشگاه نفت

– بازدید از گروه تجزیه
– بازدید از گروه کاتالیست

 گروه‌ D
پژوهشگاه نفت

– بازدید از گروه تجزیه
– بازدید از گروه کاتالیست
– میکروسکوپ STM

سه شنبه (۴/۵/۱۳۹۰)

(گروه های A و B و C و D)
 بازدید از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

چهارشنبه (۵/۵/۱۳۹۰)

 برگزاری آزمون عملی مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو

پنجشنبه (۶/۵/۱۳۹۰)

 برگزاری آزمون کتبی مرحله دوم مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو

 

گفتنی است، ۲۴ برگزیده آزمون مرحله اول مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری، به صورت همزمان در شش حوزه امتحانی تهران، یزد، اصفهان، شیراز، بابل و بیرجند برگزار شد، پس از گذراندن دوره آموزش عملی تجهیزات، در آزمون عملی مرحله دوم مسابقه تجهیزات با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و ۱۰ نفر برگزیده نهایی، همزمان با چهارمین جشنواره فناوری نانو معرفی خواهند شد.