عبور از سد خون- مغز و تصویربرداری از تومور

نانوکاوشگری که بتواند از سد خون- مغز بگذرد و اجازه تصویربرداری بسیار حساس از تومور مغز را بدهد، توسط دانشمندان چینی ساخته شد. این کاوشگر می‌تواند برای نقطه‌یابی مکان و وسعت تومور قبل از عمل استفاده شود و در برداشتن تومور بکمک تصویربرداری مفید باشد.

نانوکاوشگری که بتواند از سد خون- مغز بگذرد و اجازه تصویربرداری بسیار
حساس از تومور مغز را بدهد، توسط دانشمندان چینی ساخته شد. این کاوشگر می‌تواند
برای نقطه‌یابی مکان و وسعت تومور قبل از عمل استفاده شود و در برداشتن
تومور بکمک تصویربرداری مفید باشد.

معلوم کردن مکان، وسعت و ساختار تومورهای مغزی برای برداشتن موفقیت‌آمیز
آنها حیاتی است. ولی، عامل‌های موجود در تصویربرداری تومور که در
تصویربرداری تشدید مغناطیسی استفاده می‌شوند به خاطر طول عمر گردشی کوتاه،
ویژگی هدفگیری نشده، و نفوذپذیری ضعیف به سد خون- مغز دارای محدودیت هستند.
نتایج این محدودیت‌ها آن است که تومورهای درجه پایین و نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد
تومورهای مغزی پیشرفته با یک سد خون- مغز سالم، بدون شناسایی باقی می‌مانند.

 

گونگ لی از دانشگاه فودان، شانگهای، و
گروهش این کاوشگر را با شروع از یک دندریمر- یک مولکول شاخه‌دار با طول عمر
گردشی زیاد- ساختند و گروه‌های عاملی با وظایف مختلف را به آن ضمیمه کردند.
یکی از این گروه‌ها، یک لیپوپروتئین لیگاند آنگیوپیپ ۲ – (“angiopep”)، به این
کاوشگر در عبور از سد خون- مغز و هدفگیری گیرنده‌های لیپوپروتئین، که به
مقادیر زیاد روی سلول‌های توموری یافت می‌شوند، کمک می‌کند. بواسطه استفاده
از عامل‌های تصویربرداری مانند رنگینه‌های فلورسانت که به دندریمر وصل
هستند، تصاویر واضحی می‌تواند تولید شود.

این گروه کاوشگر مذکور را در موش‌هایی که دارای پیوندی از تومور مغز انسانی
بودند تست کرده و فهمیدند که خاصیت هدفگیری بالا، حساسیت زیاد و سمیت بدنی
کمی در مقایسه با یک کاوشگر کنترلی از خود نمایش می‌دهد. لی می‌گوید: “این
نانوکاوشگر در ترسیم غیرجراحی مرز تومور مغزی مخصوصا برای تومورهای درجه
پایین و تومورهای مرحله اولیه با سدهای خون- مغز سالم بسیار امیدوارکننده
است.”

نیک لانگ، یک متخصص در زیست تصویربرداری از امپریال کالج لندن، انگلیس، می‌گوید:
“نانوذرات عامل دارشده بعنوان کاوشگرهای تصویربرداری پزشکی بسیار جدید
هستند، ولی این سیستم دندریمری دو وجهی، نقش و نگار سحرآمیز دیگری ارائه می‌کند.
قابلیت نگهداری شیمیایی آن، درکنار تصویرسازی کارآی تومور مغزی و روش
هوشمندانه برای عبور از سد خون- مغز، باعث شده است که توجه بسیار ویژه‌ای
به خود جلب کند.”

جزئیات نتایج این کار تحقیقاتی در مجله‌ی Chem. Commun. منتشر شده است.