تقویت سلول‌های T با استفاده از نانوذرات

گروهی از محققان آمریکایی روشی برای تقویت سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان یافته‌اند. این کار از طریق مجهز کردن سیستم ایمنی با نانوذرات پر شده با اینترلوکین‌ها صورت می‌گیرد.