ویرایش جدید دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، ویرایش هشتم دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو خود را منتشر کرد. در این دستورالعمل، امتیاز جدیدی برای ارزیابی همکاری های مراکز عضو شبکه با یکدیگر در نظر گرفته شده است.

ویرایش جدید دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، ویرایش هشتم دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو خود را منتشر کرد. در این دستورالعمل، امتیاز جدیدی برای ارزیابی همکاری های مراکز عضو شبکه با یکدیگر در نظر گرفته شده است.

 

طی این ویرایش، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، باتوجه به افزایش روابط و همکاری‌های شبکه‌ای و بین آزمایشگاهی مراکز عضو خود از سال ۱۳۸۸ تا کنون، ۴۰ درصد از امتیاز شاخص همکاری‌های شبکه‌ای را به میزان همکاری مراکز عضو با همدیگر، اختصاص داده است. از جمله موارد موثر در این ارزیابی می‌توان به همکاری آموزشی، ‌به اشتراک گذاری منابع، تبادل نمونه، جذب مشتری برای سایر اعضای شبکه، نگهداری، تعمیرات و کالیبراسیون اشاره کرد.

 

لازم به ذکراست، در ارزیابی‌های سالانه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، سه شاخص اصلی زیر مد نظر قرار داده می‌شود:

• نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی مشتری‌مداری)؛

• میزان کارکرد آزمایشگاه (ارزیابی میزان فعال بودن مرکز و استفاده از ظرفیت‌های تجهیزاتی و انسانی خود)؛

• میزان همکاری‌های شبکه‌ای آزمایشگاه (همکاری مراکز عضو شبکه با یکدیگر و تلاش برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلان شبکه)

 

گفتنی است، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، به منظور ایجاد محیط رقابتی سالم و سازنده بین مراکز عضو خود به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر، ‌عملکرد آنهارا به صورت سالانه ارزیابی نموده و امتیازدهی می‌کند و بر اساس امتیاز کسب شده توسط هر آزمایشگاه، حمایت تشویقی متنوعی را به آن آزمایشگاه اختصاص می‌دهد.

 

مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو می‌توانند آخرین ویرایش آیین‌نامه ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی را از صفحه‌ی آیین‌نامه‌های پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو دریافت نمایند.