جلوگیری از بیماری آلزایمر با کمک نانوذرات

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که نانوذرات معدنی با ابعاد و شکل مناسب می‌توانند در مبارزه با پلاکی که موجب تخریب عصب‌ها می‌شود و منجر به بروز علائم مرتبط با بیماری آلزایمر می‌گردد، کلیدی باشند.

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که نانوذرات معدنی با ابعاد و شکل مناسب می‌توانند
در مبارزه با پلاکی که موجب تخریب عصب‌ها می‌شود و منجر به بروز علائم
مرتبط با بیماری آلزایمر می‌گردد، کلیدی باشند.

نیکولاس کوتوف، که استاد مهندسی شیمی از دانشگاه میشیگان است، می‌گوید که
وسایل فناوری‌نانو می‌توانند در جذب و گیراندازی الیاف طویل‌تری که به ساخت
پلاک وابسته به اختلالات تخریب عصبی، شناخته شده است، کمک کنند.

کوتوف گفت: “پپتیدهای آمیلوئیدی و نانوذارت هر دو دارای توانایی قوی برای
خودآرایی بصورت الیاف هستند. ما دنبال هر اثر ممکنی از نانوذرات بر روی
تشکیل الیاف آمیلوئیدی بودیم. مشاهده اثر بازدارندگی عجیب روی لیفی شدن
آمیلوئیدها باعث خوشحالی شد، زیرا این کشف دروازه جدیدی برای رهیافت‌های
تازه به سوی ساخت داروهایی که مانع از بیماری آلزایمر شوند، می‌گشاید. “

او با مطرح کردن نانوذرات معدنی چهاروجهی که از لحاظ اندازه با الیاف در حال رشد
قابل مقایسه بودند، کشف کرد که پلاک خطرناک بسرعت به آنها متصل می‌شود و هندسه آنها
بطور قوی عوض می‌گردد. این تغییرشکل شدید و ناگهانی منجر به جلوگیری از لیفی شدن
آنها می‌شود.

داروهای کنونی آلزایمر به پپتیدهای آمیلوئیدی با نسبت ۱:۱ پیوند می‌خوردند. معلوم
شده است که این فرایند ناکارآ می‌باشد. این نانوذرات می‌توانند مانع از لیفی شدن
پپتید آمیلوئیدی در مقادیر کوچک با بازدهی بسیار بیشتری شوند. یک نانوذره می‌تواند
بیش از ۱۰۰ پپتید آمیلوئیدی را گیراندازی کند. این بازدهی بالا در جلوگیری از لیفی
شدن باعث می‌شود که نانوذرات به بعضی از پروتئین‌هایی که بدن انسان برای محافظت
خودش در برابر توسعه بیماری آلزایمر تولید می‌کند، شباهت داشته باشند.

مفهومی که در اینجاست این است که اگر برای مثال یک ذره سازگار با انسان وارد بدن
شود، آنگاه اثر آن می‌تواند رشد پلاک تضعیف‌کننده را بکلی از بین ببرد یا حداقل
آنرا محدود کند. نتایج حاصل از این کار نشانگر یک گام بزرگ در مبارزه با
بیماری‌هایی مانند آلزایمر است. آزمایشگاه کوتوف در حال کار بر روی مهندسی چنین
ذرات و نیز فهم بهتر متابولیسم آنها است.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “مکانیسم جلوگیری از
لیفی شدن پپتیدهای آمیلوئیودی با استفاده از نانوذرات معدنی، شباهت‌های عملکردی با
پروتئین‌ها را آشکار می‌کند” در مجله‌ی Angewandte Chemie منتشر کرده‌اند.