ابزاری جدید برای تولید انبوه نانوساختارها

یک گروه بین المللی متشکل از شرکت‌های مختلف با سرمایه‌گذاری روی پروژه توسعه فناوری نانوچاپ موفق شدند روشی جدید برای این کار ارائه کنند. با این روش می‌توان نانوچاپ را به‌صورت صنعتی انجام داد.

یک گروه بین المللی متشکل از شرکت‌های مختلف با سرمایه‌گذاری روی پروژه توسعه فناوری نانوچاپ موفق شدند روشی جدید برای این کار ارائه کنند. با این روش می‌توان نانوچاپ را به‌صورت صنعتی انجام داد.

نانوساختارهای پرینت شده برای تولید ادوات مختلف نظیر سطوح ضد انعکاس و پیل‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما استفاده از آنها بسیار محدود است زیرا تولید انبوه این نانوساختارها بسیار دشوار است. اخیرا IMRE وICON درصدد تولید این نانوساختارها با استفاده از روش غلطاندن برآمده‌اند. این روش، راهی سریع برای تولید این نانوساختارها بوده و مسیر استفاده از آنها را هموار می‌کند.

در این پروژه شرکایی از کشورهای آلمان ( شرکت میکرو رسیست تکنولوژی)، ژاپن ( شرکت NTT)، کره جنوبی (شرکت شیمیایی یونگ چانگ) و اتریش ( گروه EV) شرکت دارند. هریک از این شرکا بخشی از کار را عهده‌دار هستند برخی مواد اولیه تهیه کرده و برخی دیگر ابزارهای لازم را تولید می‌کند.

لو یانگ از IMRE می‌گوید: «روش نانوچاپ با استفاده از غلطانیدن، یکی از برنامه‌های مهم ICON است. با این روش می‌توان فناوری نانوچاپ را به کاربرد صنعتی نزدیک کرد. این ساختارهای تولید شده می‌تواند در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می‌توان سطوح ضد انعکاس و ضد آب تولید کرد. ICONدو روش مختلف برای نانوچاپ با استفاده از غلطانیدن ارائه کرده است، روش گرمایی و روش مبتنی بر اشعه فرابنفش.

با استفاده از روش گرمایی، می‌توان الگوهایی را مستقیما روی بستر ایجاد کرد که برای کاربرد در پلاستیک‌های مختلف مناسب است. این روش برای تولید ادوات میکرو و نانوسیالی، آزمون‌های زیست شیمیایی و زیست پزشکی ایده‌آل است. روش فرابنفش فرآیند سریع‌تری بوده و قابل اجرا در دمای اتاق است. به‌همین دلیل مزایای زیادی دارد از جمله این که موجب پایداری حرارتی و مکانیکی محصول نهایی می‌شود. هرمان والت از گروه EV می‌گوید همکاری مشترک با ICON جهت طراحی اولین ماشین نانوچاپ گرمایی با استفاده از سیستم غلطانیدن شانس بزرگی برای ما بود تا با شرکت‌هایی که قرار است از این دستگاه استفاده کند کار کنیم. کیم وو یونگ از شرکت شیمیایی یونگ چانگ، می‌گوید: » همکاری در این پروژه موجب افزایش توان رقابتی ما می‌شود به‌خصوص که نتایج این پروژه منجر به فناوری می‌شود که با آن می‌توان فیلم‌هایی را برای استفاده در پیل‌های خورشیدی و نمایشگرها تولید کرد». گبی گروتزنر از شرکت میکرو رسیست تکنولوژی می‌گوید: «ما خوشحالیم که درگیر پروژه‌ای شدیم که درنهایت، بعد جدیدی به کسب و کار ما افزوده و به ما کمک می‌کند تا مواد جدیدی برای صنعت تولید کنیم».