تولید جامه‌ای برای مخفی کردن اجسام از دید انسان

تاکنون، جامه‌های نامرئی کننده که ساخته شده‌اند اجسامی که در پرتو مادن قرمز یا ماکرویو است را پنهان می‌کنند. محققان موفق شدن جامه‌ای تولید کنند که قادر است اجسام را از دید انسان مخفی ‌کند.

برای اولین بار در جهان، دانشمندان موفق شدند جامه نامرئی کننده تولید کنند که قابلیت پنهان کردن اجسام را از معرض شناسایی شدن توسط نور دارد. در واقع اجسام در صورت قرار گرفتن در این جامه برای انسان قابل رویت نخواهند بود. تولید این ماده، گامی بزرگ در حوزه تولید مواد نامرئی کننده است.
زیانگ زانگ و همکارانش می‌گویند در این جامه نامرئی کننده، امواج الکترومغناطیسی در اطراف یک ماده ایجاد می‌شود تا آن ماده را غیرقابل شناسایی کند. آنها معتقدند که در مسیر تولید این جامه هنوز در اول راه قرار دارند و هنوز مسیر درازی در پیش است. بیشتر جامه‌هایی که تاکنون برای نامرئی کردن تولید شده، تنها اجسام را از دید پرتوهای ماکرویوو و امواج مادون قرمز پنهان می‌کند، که تمام اینها پایین‌تر از آستانه دید انسان است. برای حل این مشکل محققان با استفاده از نیترید و اکسید سیلیکون که دارای الگوهای خاصی هستند، جامه‌ای ساخته‌اند که منعکس کننده نور است. مکانیسم این جامه به این شکل است که نور در اثر برخورد با لایه‌های اکسید و نیترید سیلیکون خم می‌شود و دیگر با جسم تصادم نمی‌کند. به این شکل، جامه به‌نظر صاف می‌رسد و به مانند یک آیینه عمل می‌کند.
درحال حاضر این جامه برای اجسام میکروسکوپی با ابعادی در حد سلول‌های قرمز خون مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد بتوان آن را برای پنهان کردن اجسام بزرگتر نیز استفاده کرد. پیش از این تلاش‌هایی برای ساخت جامه نامرئی کننده انجام شده بود اما در آنها جسم تنها از معرض تابش پرتو مادن قرمز پنهان می‌شد اما محصول این پروژه، قادر است اجسام را از معرض نورهایی که برای انسان قابل رویت است پنهان کند. در واقع اجسام با قرار گرفتن در این جامه از دید انسان پنهان می‌شوند.
نتایج این تحقیق در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده است. نویسنده این مقاله از اداره تحقیقات ارتش آمریکا، انجمن تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی کانادا و برنامه تحقیقاتی NSF برای حمایت مالی از این پروژه تشکر می‌کنند.