رشد مستقیم و محدود نانوالیاف کربن

محققان آمریکایی روشی برای رشد مستقیم نانوالیاف کربن بر روی سابستریت شفاف ابداع نمودند و می‌تواند در حوزه‌هایی از قبیل ژن درمانی، فتوولتائیک‌ها و پوشش‌های آب‌گریز کاربرد داشته باشند.

دکتر ملنکو، Melenchko، از دانشگاه کالیفرنیای شمالی، برای اولین بار رشد مستقیم نانوالیاف کربن بر روی سابستریت شفاف را مطرح نمود. ایشان بیان می‌کند که نانوالیاف می‌توانند در تحقیقات ژن درمانی مورد استفاده قرار گیرد و سابستریت شفاف این امکان را برای محققان فراهم می‌سازد تا بتوانند برهم‌کنش های نانوالیاف با سلول‌ها را مشاهده کرده و در نهایت برهم‌کنش‌ها را در صورت نیاز تغییر دهند.

رشد مستقیم نانوالیاف، فرآیندی چند مرحله‌ای بوده و از نانوذرات نیکل، به‌عنوان کاتالیزور، و سابستریت سیلیکون ذوب شده استفاده می‌شود. مشکلی که در فرآیند رشد نانوالیاف کربن ایجاد می‌شود این است که سطح کاتالیزور به‌وسیله‌ی الیاف کربن پوشیده و از این رو عملکرد کاتالیزوری نیز متوقف می‌شود.

تصویر ویدئویی گرفته شده از فرآیند رشد الیاف کربن نشان‌دهنده این است که نانوالیاف کربن به‌صورت مستقیم و عمود رشد می‌کنند.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Applied Material and Interface به چاپ رسیده است.