همایش نانوپزشکی در اروپا

اتحادیه اروپا همایش خود را در حوزه نانوپزشکی در ماه اکتبر سال جاری در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار خواهد کرد.

شکی نیست که نانوپزشکی یکی از خوش‌ آتیه‌ترین فناوری‌های توانمندساز برای رسیدن به
پیشرفت‌های گسترده در حوزه فناوری‌های پزشکی است. این حوزه نوظهور، به پیشبرد آینده
پزشکی کمک خواهد کرد.

در این راستا، اتحادیه اروپا همایش خود را در این حوزه در ماه اکتبر سال جاری در
شهر بارسلونای اسپانیا برگزار خواهد کرد. جامعه هدف همایش مذکور، اعضای پلت‌فورم
فناوری (ETPN) اروپا و تمامی جامعه نانوپزشکی اروپا هستند.

در سال جاری میلادی، همایش فوق بر بحث و بررسی فرصت‌های راهبردی موجود در بخش صنعت،
دانشگاه، آزمایشگاه‌ها و بخش عمومی، برای ذینفعان نانوپزشکی تمرکز خواهد کرد. در
چارچوب این همایش، کمیسیون اروپا نیز توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های سیاست‌گذاری بخش
نانوپزشکی اروپا را تشریح خواهد کرد.

همچنین یکی از اهداف اصلی همایش امسال، افزایش آگاهی در خصوص توسعه تحقیقات، توجه
به نیازهای آزمایشگاهی و فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای توسعه نانوپزشکی در اروپا
است.

همایش امسال به طور ویژه بر محورهای زیر تمرکز خواهد کرد:

• شناسایی فرصت‌ها و نیازهای صنعتی؛

• راهبردهای تطبیق قوانین و مقررات،

• طرح‌های تامین مالی و زیرساخت‌های مورد نیاز؛

• چالش‌های بالینی؛ و

• راهبردهای تبدیل نانوپزشکی.

برای اولین بار نشستی با عنوان «بررسی چالش‌ها در حوزه مسائل نانوپزشکی برای حل
مسائل این حوزه» دایر شده است تا در چارچوب آن ذینفعان صنعتی، چالش‌های پیش‌روی خود
را در این حوزه بررسی کنند. هر فرد یا نماینده‌، ده دقیقه فرصت دارد تا چالش خود را
در حوزه نانوپزشکی ارائه کند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر
اینجا را
کلیک کنند.