یافتن روشی برای تراز کردن نانومیله‌های طلا در مقیاس انبوه

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی روشی برای تراز کردن نانومیله‌های طلا ارائه کرده‌اند. این روش ساده، قابل استفاده در مقیاس انبوه است. نانو میله‌های طلا موادی هستند که دارای خواص نوری بوده و می‌توان از آنها در فناوری‌های تصویربرداری زیست پزشکی استفاده کرد.

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی روشی برای تراز کردن نانومیله‌های طلا ارائه
کرده‌اند. این روش ساده، قابل استفاده در مقیاس انبوه است. نانو میله‌های طلا موادی
هستند که دارای خواص نوری بوده و می‌توان از آنها در فناوری‌های تصویربرداری زیست
پزشکی استفاده کرد.

تراز کردن نانومیله‌های طلا اهمیت زیادی دارد زیرا این نانومیله‌ها بسته به این که
در چه جهتی قرار دارند، پاسخ متفاوتی در برابر نور می‌دهند. برای این که پاسخ نوری
نانومیله‌ها کنترل شود، محققان باید مطمئن شوند که همه نانومیله‌ها در یک جهت تراز
شده‌اند. برای این کار محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی روشی ارائه کرده‌اند
که در آن برای تراز کردن نانومیله‌های طلا از پلیمرهای بافته شده بوسیله
الکتروریسندگی (نانو/میکروالیاف) استفاده شده است. الکتروریسندگی روشی است که با آن
الیاف تنیده می‌شود، در این روش یک پلیمر مایع از نوک یک سوزن به بیرون جهیده شده و
سپس تبدیل به جامد می‌شود. با این روش محققان الیاف با ضخامت ۴۰ نانومتر و ۳ میکرون
تولید کردند بنابراین آنها را نانو/میکروالیاف‌گذاری کردند.

آنها نانومیله‌های طلا را با محلول پلیمر درهم آمیختند و زمانی که محلول پلیمری
تبدیل به الیاف، نانومیله‌ها درون الیاف تراز شدند. از آنجایی که محلول‌ها هنگام
خارج شدن از نوک سوزن فشاری را متحمل می‌شوند، یک خط سیر مشخصی را طی می‌کند. جو
تری از محققان این پروژه و یکی از نویسندگان مقاله‌ای در این باره، می‌گوید از
آنجایی که محلول پلیمری یک خط سیر مشخصی را طی می‌کند نانومیله‌ها نیز هم تراز با
این خط سیر می‌شوند، همانند رودخانه‌ای که تنه‌های درخت روی آن شناور بوده و هم جهت
با آن حرکت می‌کنند. به‌محض اینکه محلول پلیمری به جامد تبدیل شد، نانومیله‌ها درون
آن گیر می‌افتند. ریچ اسپونتاک، استاد رشته مهندسی مواد این دانشگاه و از دیگر
نویسندگان مقاله، می‌گوید الکتروریسندگی که در این دانشگاه انجام می‌شود منجر به
تولید مواد کاربردی متنوعی می‌شود. چیزی که موجب می‌شود این پروژه جالب‌تر شود این
است که تراز شدن‌ها چند مقیاسی است، به بیانی دیگر تراز شدن به‌طور خودبه‌خودی در
مقیاس‌های مختلف انجام می‌شود. نانومیله‌ها در مقیاس نانو تراز می‌شوند در حالی که
الیاف در مقیاس‌های بزرگ‌تر تراز می‌گردند.

از این روش در گذشته برای تراز کردن انواع دیگر نانومیله‌ها استفاده می‌شده است اما
در این پروژه برای اولین بار از آنها برای تراز کردن نانومیله‌های طلا استفاده شده
است. محققان معتقدند که برای اولین بار است که نانومیله‌هایی در این اندازه درون
الیاف تولید شده با الکتروریسندگی تراز شده است.