تصویربرداری با وضوح بسیار بالا از سطح کریستال کربنات کلسیم رشد یافته در محلول

بافت‌های سخت از قبیل استخوان‌ها و پوسته‌ها از مواد معدنی زیستی ساخته شده‌اند. این مواد طی فرآیندی با نام – تبدیل به حالت معدنی زیستی – ساخته می‌شوند. با به‌کارگیری سیستم پیشرفته‌ی میکروسکوپ نیروی اتمی با مدولاسیون فرکانس می‌توان در سطح اتمی از فرآیند رشد کریستال تصویربرداری نمود و از ابهامات زیادی که در مکانیسم تشکیل مواد معدنی زیستی وجود دارد، کم کرد.

بافت‌های سخت از قبیل استخوان‌ها و پوسته‌ها از مواد معدنی زیستی ساخته شده‌اند. این مواد طی فرآیندی با نام “تبدیل به حالت معدنی زیستی” ساخته می‌شوند. با به‌کارگیری سیستم پیشرفته‌ی میکروسکوپ نیروی اتمی با مدولاسیون فرکانس می‌توان در سطح اتمی از فرآیند رشد کریستال تصویربرداری نمود و از ابهامات زیادی که در مکانیسم تشکیل مواد معدنی زیستی وجود دارد، کم کرد.

محققان دانشگاه توهوکو در ژاپن بر روی مکانیسم رشد کریستال‌های کربنات کلسیم در پوسته‌ها، که در درجه حرارت و فشار پایین (نرمال) تشکیل می‌شوند، تحقیقاتی را انجام داده‌اند. قابل ذکر است که در حالت عادی کریستال‌های کربنات کلسیم در فاز فشار بالا پایدار هستند. برای بررسی مکانیسم تشکیل کریستال‌ها لازم است تا تغییرات ساختار اتمی سطح کریستال در حال رشد در محلول بررسی شود. برای مشاهده‌ی سطح کریستال در مایع نیاز به سیستم تصویربرداری با قدرت تفکیک بالا است.

تسوکوماتو و اراکی دریافتند که میکروسکوپ نیروی اتمی برای تصویربرداری از سطح کریستال‌های رشد یافته در مایع مناسب هستند و با به کارگیری سیستم پیشرفته‌ی میکروسکوپ نیروی اتمی با مدولاسیون فرکانس می‌توان در سطح اتمی از فرآیند رشد کریستال تصویربرداری نمود.