ارائه روشی برای بررسی دقیق‌تر حالت‌های پلی‌مورف دارو‌ها

پژوهشگران هندی و دانمارکی موفق شدند روشی جدید برای مطالعه بلورشناسی اشعه ایکس ارائه کنند که با آن می‌توان بلورهای دارویی را عمیق‌تر مورد مطالعه قرار دهند. با این روش می‌توان حالت‌های پلی‌مورف – اشکال مختلف بلوری- را از هم تشخیص داد. این کار برای طراحی دارو بسیار مهم است.

پژوهشگران هندی و دانمارکی موفق شدند روشی جدید برای مطالعه بلورشناسی اشعه ایکس ارائه کنند که با آن می‌توان بلورهای دارویی را عمیق‌تر مورد مطالعه قرار دهند. با این روش می‌توان حالت‌های پلی‌مورف – اشکال مختلف بلوری- را از هم تشخیص داد. این کار برای طراحی دارو بسیار مهم است.
یک تیم تحقیقاتی به رهبری آپدراستا رامامورتی و گوتام دازیراجو از موسسه علوم هند در بنگلور با همکاری همتایان خود در دانشگاه دانمارک جنوبی، با استفاده از تست سختی سنجی نانودندانه‌ای، دو نوع پلی‌مورف مختلف آسپیرین را مورد مطالعه قرار دادند. پلی‌مورف‌ها بلورهایی هستند که دارای ترکیبات یکسان و چیدمان مولکولی مختلف هستند. هرچند که این دو بلور دارای ساختار یکسان هستند اما خواص آنها کاملا با هم متفاوت است به طوری که تایید برخی دارو‌ها منوط به وجود یکی از این ساختارها در دارو است. باند، از محققان این پروژه در دانشگاه دانمارک جنوبی، می‌گوید که یکی از حوزه‌های تحقیقات دارویی این است که خواص این بلورها را به ساختار آنها مرتبط کرد و سعی کنیم درک بهتری از چگونگی بروز پدیده پلی‌مورفیسم بدست آوریم.
برای آنالیز خواص مکانیکی بلورها باید از روش دندانه‌ای استفاده کرد که این روش محدودیت دارد به شکلی که باید اندازه بلور رشد یافته به حدی باشد که بتوان آن را مورد مطالعه قرار داد. باند می‌افزاید کلید موفقیت روش نانودندانه‌ای در این است که ما می‌توانیم بلور را در مقیاسی مشاهده کنیم که آن را تولید می‌کنیم. در این روش یک نوک نانومقیاس را روی یک بلور قرار می‌دهند. محققان با اندازه‌گیری اثر به‌جا مانده روی بلور، خواص مکانیکی آن را تعیین می‌کنند. با این روش می‌توان خواصی نظیر پلاستیسیته ( چقدر یک ماده می‌تواند به‌طور دائمی تغییر شکل دهد) و الاستیسیته (چقدر یک ماده می‌تواند به‌طور موقت تغییر شکل دهد) را تعیین کرد.
این تیم تحقیقاتی دریافته است که این دو نوع بلور پلی‌آمورف آسپیرین، که در آزمون بلورشناسی اشعه ایکس خالص نشان داده است، در واقع دارای ترکیبی از چند نوع پلی‌آمورف است. روگر دیوی، از دانشگاه منچستر، می‌گوید چیز جالبی که در من در این پروژه دیدم آن است با این روش می‌توان ترکیب شیمیایی پلی‌امورف و دامنه‌های یک پلی‌آمورف خاص را تعیین کرد.
این روش می‌تواند صنعت دارویی، که در آن تعیین تولید یا عدم تولید یک دارو با استفاده از بلورشناسی اشعه ایکس انجام می‌شود، را تحت تاثیر قرار دهد. هدف دراز مدت این تیم تحقیقاتی آن است که رابطه‌ای میان پاسخ‌های روش نانودندانه و ساختار بلوری مواد پیدا کنند.