تقدیر از ایده‌های کاربردی برای بهبود محصولات نانو

همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، فرصت بهره‌برداری شرکت‌ها از ایده‌های بازدیدکنندگان برای بهبود محصولات نانو فراهم شده‌است.

تقدیر از ایده‌های کاربردی برای بهبود محصولات نانو

همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، فرصت بهره‌برداری شرکت‌ها از ایده‌های بازدیدکنندگان برای بهبود محصولات ‌نانو نیز فراهم شده‌است.

 

یک بنگاه‌ تولیدی نانو همواره از امکان بهبود و نوآوری در محصول، مطابق با خواسته‌ها‌ی مصرف‌کنندگان برخوردار است و تمرکز بر بازار محصولات نانو در جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، فرصتی استثنایی برای دریافت ایده‌های جدید به‌شمار می‌رود.

 

بازدیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، نظرات و پیشنهادهای تخصصی و غیر تخصصی خود را پیرامون محصول ارائه شده، در فرم ایده‌پردازی ثبت و داخل صندوق‌های پیش‌بینی شده در نمایشگاه بیندازند. همچنین غرفه ستاد و موسسه خدمات فناوری تا بازار نیز آماده دریافت فرم‌های تکمیل شده بازدیدکنندگان هستند.

 

لازم به ذکر است، دبیرخانه جشنواره با همکاری موسسه خدمات فناوری تا بازار، ایده‌های ارائه شده را بررسی و ضمن تقدیر از ایده‌های برگزیده با اهدای سبد نفیسی ازمحصولات نانو، ایده‌های بهبود محصولات‌نانو را در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد داد.