استقبال گروه‌های دانشجویی از چهارمین جشنواره نانو

بیش از ۸۰ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه شیراز در روز اول نمایشگاه فناوری به صورت گروهی از دستاوردهای ارائه شده در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو بازدید کردند.


بیش از ۸۰ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه شیراز در روز اول نمایشگاه فناوری به صورت گروهی از دستاوردهای ارائه شده در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو بازدید کردند.

 

از جمله بخش‌هایی که بیشتر از سوی دانشجویان مورد بازدید قرار گرفت بخش انجمن‌های علمی نمایشگاه است. دانشجویان رشته شیمی دانشگاه شیراز و تربیت دبیر شهید رجایی ضمن بازدید از دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه فناوری نانو، با حضور در غرفه انجمن‌های علمی به تبادل اطلاعات با دیگر دانشجویان پرداختند. همچنین در نشستی که با حضور کارشناسان ستاد نانو و اساتید و دانشجویان در محل نمایشگاه برگزار شد، مشکلات تحقیقات دانشگاهی و نحوره ارتباط با صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

گفتنی است، در بخش انجمن‌های علمی جشنواره نانو، ۹ انجمن علمی فناوری نانو از دانشگاه‌های تهران جنوب، تهران شمال، شیراز، سیرجان، تربیت دبیرشهید رجایی، تبریز، نراق، تربیت معلم تهران و گچساران حضور دارند و به ارائه دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه خود در زمینه فناوری نانو می‌پردازند.

 

لازم به ذکر است، بخش انجمن‌های علمی واقع در طبقه دوم نمایشگاه فناوری نانو، تا روز ۱۷ مهرماه سال جاری، پذیرای حضور دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور خواهد بود.