بازدید سفرای شش کشور جهان از نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو

سفرای کشورهای چین، برزیل، مکزیک، مالی، زیمباوه و سوریه با حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو، از قسمت‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند.


سفرای کشورهای چین، برزیل، مکزیک، مالی، زیمباوه و سوریه با حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، از قسمت‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند.

 

از ابتدای دومین روز جشنواره سفرای کشورهای مختلف به نمایشگاه آمدند و ضمن حضور در غرفه‌ها با مبتکران و فناوران به گفت و گو پرداختند. مسئولین ستاد نانو سفرا را در این بازدید همراهی کردند و به ارائه توضیحاتی در خصوص توانمندی‌های فناوری نانوی ایران پرداختند.

 

همچنین مسئولین غرفه‌های بخش‌های مختلف نمایشگاه نیز در خصوص دستاوردهای عرضه شده در غرفه خود به بازدیدکنندگان توضیحاتی ارائه دادند. بر این اساس سفرای کشورهای چین، برزیل، مکزیک، مالی، سوریه و زیمباوه در جریان بازدید از غرفه‌ها، با دستاوردهای ایران در زمینه فناوری نانو آشنا شدند.

 

گفتنی است چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ از سوی ستاد توسعه فناوری نانو در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.