پیشنهادی برای حمایت از طرح‌های زیرساختی توسعه فناوری نانو

نماینده بانک توسعه اسلامی در بازدید از غرفه‌های موسسه خدمات فناوری تا بازار، بر تعریف راه‌حل‌های مناسب به منظور ایجاد شیوه‌هایی برای حمایت بانک توسعه اسلامی از طرح‌های زیرساختی فناوری نانو در ایران به ویژه در بخش توسعه خدمات فناوری تاکید نمود.


نماینده بانک توسعه اسلامی از موسسه خدمات فناوری تا بازار و غرفه‌های ۱۶ ایستگاه خدمات توسعه فناوری این موسسه بازدید کرد.

 

در سومین روز از برگزاری چهارمین جشنواره فناوری نانو امین‌الدین عارف نماینده بانک توسعه اسلامی ضمن بازدید از دستاوردهای ایران در فناوری نانو با بخش موسسه خدمات فناوری تا بازار و شرکت‌های کارگزار این نهاد و توانایی‌های حوزه خدمات توسعه فناوری آن آشنا شد.

 

وی در جلسه‌ای که در ادامه این بازدید برگزار گردید ضمن ابراز علاقمندی به کارکردهای پیش‌بینی شده در موسسه خدمات فناوری تا بازار در زمینه تسهیل تجاری‌سازی، بر تعریف راه‌حل‌های مناسب به منظور ایجاد شیوه‌هایی برای حمایت بانک توسعه اسلامی از طرح‌های زیرساختی فناوری نانو در ایران به ویژه در بخش توسعه خدمات فناوری تاکید نمود.

 

لازم به ذکر است، موسسه خدمات فناوری تا بازار با ۱۶ ایستگاه خدمات فناوری، در ایام چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، در محل طبقه دوم سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران پذیرای حضور فناوران و شرکت‌ها خواهد بود.