گزارش تصویری چهارمین روز جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو

در چهارمین روز از جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو شاهد استقبال متخصصان، مسئولین دولتی و اعضای مجمع آسیایی نانو از دستاوردها و محصولات ارائه شده در نمایشگاه و بخش‌های متنوع جشنواره بودیم.