حضور بخش پایان‌نامه‌های خوش آتیه در چهارمین جشنواره نانو

یکی از بخش‌هایی که در این دوره از جشنواره نانو قرار داده شده، بخش پایان‌نامه‌های خوش‌آتیه است. در این بخش، پایان‌نامه‌هایی که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان ستاد انتخاب شده‌اند قرار دارند. دانشجویانی که این پایان‌نامه‌ها را ارائه داده‌اند با حضور در بخش پایان‌نامه‌های خوش آتیه به ارائه پایان‌نامه خود به بازدیدکنندگان در ایام جشنواره پرداختند.


یکی از بخش‌هایی که در این دوره از جشنواره نانو برپا شده، بخش پایان‌نامه‌های خوش‌آتیه است. در این بخش، پایان‌نامه‌هایی که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان ستاد انتخاب شده‌اند، قرار دارند.

 

دانشجویانی که این پایان‌نامه‌ها را ارائه داده‌اند با حضور در بخش پایان‌نامه‌های خوش آتیه به ارائه پایان‌نامه خود به بازدیدکنندگان می‌پردازند.

 

ستاد توسعه فناوری نانو از مجموع ۶۰۰ تا ۷۰۰ پایان‌نامه مختلف در زمینه فناوری نانو چهارده پایان‌نامه را به عنوان پایان‌نامه‌های قابل ارائه انتخاب کرده است. گفتنی است از این میان شش پایان‌نامه در ایام جشنواره نانو ارائه شده است.

 

عناوین پایان‌نامه‌های ارائه شده در چهارمین جشنواره نانو عبارتند از:

• آمایش سطحی نانوسیلیکا با ارگانوسیلان‌ها جهت بهبود خواص آن در روکش شفاف خودرو؛

• بررسی و ساخت میکروسیلیکون و سوزن نانو با استفاده از تکنیک میکروماشینی؛

• بررسی و تعیین مبانی طراحی و کارایی سیستم نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب‌های زیرزمینی؛

• ساخت سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی با نانولوله‌های کربنی و کاربردهای آن؛

• تهیه و بهینه سازی نانوسوسپانسیون استامینوفن و کاربردهای آن؛ و

• تولید مواد نانوساختاری بالک با ویژگی‌های خاص با استفاده از پیچش فشار بالا.

 

گفتنی است این پایان‌نامه‌ها از بین پایان‌نامه‌های ارائه شده در همایش‌های دانشجویی فناوری نانو و سایر همایش‌های مورد تایید ستاد برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی، انتخاب شده‌اند. روند انتخاب این پایان‌نامه‌ها بر میزان کاربردی بودن آنها و عملی کردن آنها با امکانات مورد نیاز کمتر بوده‌ است.