سفیر اروگوئه: سازوکار خدمات توسعه فناوری ایران متمرکز و جامع است

سفیر اروگوئه در ایران از توانمندی‌های خدمات توسعه فناوری در چهارمین جشنواره فناوری نانو بازدید کرد.


سفیر اروگوئه در ایران از توانمندی‌های خدمات توسعه فناوری در چهارمین جشنواره فناوری نانو بازدید کرد.

 

خوان کارلوس اوخه دا ضمن بازدید از دستاوردهای فناوری نانو در جشنواره چهارم، با حضور در فضای نمایشگاهی موسسه خدمات فناوری تا بازار با ۱۶ ایستگاه ارائه خدمات توسعه فناوری، کارگزاران ایستگاه‌های مذکور و فرآیندهای تعریف شده به منظور تسهیل تجاری سازی در این موسسه آشنا شد.

 

سفیر اروگوئه ضمن این بازدید گفت:« چنین سیستم متمرکز و جامعی از خدمات توسعه فناوری برای من بسیار جالب بود ما در کشور اروگوئه از وجود ساختاری مشابه مانند موسسه خدمات فناوری تا بازار با چنین سازوکار جامعی بی‌بهره هستیم لذا این نیازمندی را احساسی می‌کنیم که این موسسه تجربیات موفق خود را برای ایجاد ساختارهای مشابه در اروگوئه در اختیار ما قرار دهد و البته به تبع این نیازمندی در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنیم».

 

گفتنی است، موسسه خدمات فناوری تا بازار با ۱۶ ایستگاه خدمات فناوری، در ایام چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، در محل طبقه دوم سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران پذیرای حضور فناوران و شرکت‌ها بود.