نشست‌های کارگروه‌های تخصصی شبکه آزمایشگاهی در آبان‌ماه

مجموعه نشست‌های کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌های SEM، X-rey، SPM و TEM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین نهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نیز، روز سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه، در محل پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار می‌شود.


مجموعه نشست‌های کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌های SEM، X-rey، SPM و TEM شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ایجاد جریان دانش بین کارشناسان آزمایشگاه‌ها و افزایش کیفیت و کمیت خدمات آزمایشگاهی فناوری نانو در کشور، از جمله اهداف برگزاری این نشست‌ها بیان شده است.

 

همچنین نهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نیز، روز سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه، در محل پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار خواهد شد. در این نشست، مدیران آزمایشگاه‌ها از سراسر کشور حضور خواهند داشت تا با فعالیت‌ها و برنامه‌های جدید شبکه آشنا شوند و در زمینه افزایش ارتباط بین مراکز، به تبادل اطلاعات بپردازند.

لازم به‌ذکر است،‌ کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌های X-ray و SEM، فعالیت خود را از ابتدای سال جاری شروع کرده‌اند و این برنامه، اولین نشست اعضای این کارگروه‌ها خواهدبود.

 

گفتی است،‌ شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در راستای تبادل و ایجاد جریان دانش در بین کارشناسان دستگاه‌های آزمایشگاهی فناوری نانو، از سال ۱۳۸۸، تشکیل کارگروه‌های تخصصی دستگاهی را در دستور کار خود قرار داده است و تاکنون کارگروه‌های تخصصی دستگاه‌های TEM، SPM، SEM وX-ray و همچنین کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون را فعال نموده است.