تولید یک حسگر جدید برای سطح سلول‌ها

گروهی از محققان آمریکایی یک حسگر سطح سلولی ساخته‌اند که امکان بررسی این سیگنال‌ها درون محیط سلولی را به صورت بلادرنگ و برون‌تنی، و به احتمال زیاد درون‌تنی فراهم می‌نماید.