استفاده از سوختن خود‌به‌خودی نانوحباب‌ها برای ساخت بلندگوهای فراصوت

محققان هلندی برای اولین بار نشان دادند که چگونه حباب‌های نانومقیاس حاوی اکسیژن و هیدروژن می‌توانند به‌طور خود‌به‌خودی بسوزند، درحالی که حباب‌های بزرگتر چنین امکانی را ندارند. از نتایج این پروژه می‌توان در ساخت بلندگوهایی برای شنیدن امواج فراصوت استفاده کرد که در پزشکی کاربرد دارد.