روش جدیدی برای تشخیص سرطان ریه

هنگامی که سرطان ریه حمله میکند اغلب قبل از اینکه آشکارسازی گردد به طور آرام به مراحل پیشرفتهتر گسترش مییابد. اکنون مهندسان زیستشناختی و دانشمندان پزشکی از دانشگاه میسوری شرح داده‌اند که چطور کشف آنها می‌تواند با ارائه سریع سیگنالهای هشدار، باعث تشخیص این نوع سرطان در مراحل اولیه شود.

هنگامی که سرطان ریه حمله میکند اغلب قبل از اینکه آشکارسازی گردد به طور
آرام به مراحل پیشرفتهتر گسترش مییابد. اکنون مهندسان زیستشناختی و
دانشمندان پزشکی از دانشگاه میسوری شرح داده‌اند که چطور کشف آنها می‌تواند
با ارائه سریع سیگنالهای هشدار، باعث تشخیص این نوع سرطان در مراحل اولیه
شود.

میکائیل وانگ از دانشگاه میسوری گفت: “تشخیص زودهنگام می تواند باعث نجات
افراد شود، ولی در حال حاضر هیچ تست غربالگری ثابت شده و قابل دسترس برای
سرطان ریه وجود ندارد. ما فناوری بسیار حساسی توسعه داده‌ایم که می‌تواند
یک نوع مولکول ویژه در جریان خون را بهنگام وجود سرطان ریه آشکارسازی کند.”

 

این پژوهشگران از نمونه‌های پلاسمای خون برای آشکارسازی تغییر در یک مولکول کوچک
اسید ریبونوکلئیک (میکرو- RNA) خاص که اغلب دارای مقادیر بالا در بیماران سرطان ریه
است، استفاده کردند. این دانشمندان عصاره پلاسمای خون را از یک نانوحفره پروتئینی
عبور دادند. این نانوحفره یک حفره ریز در یک غشای نازک است و بزرگی آن تا حدی است
که فقط به یک مولکول واحد اجازه عبور می‌دهد. این دانشمندان توانستند با اعمال یک
جریان یونی در این نانوحفره، میزان تغییرات جریان را بهنگام حضور مولکول میکرو- RNA
که مرتبط با سرطان ریه است، اندازه‌گیری کنند.

لی- کون گو، از دانشگاه میسوری و یکی از این پژوهشگران، گفت: “این جریان تغییریافته
بمانند یک سیگنال یا یک علامت زیستی که مرتبط با سرطان ریه است، عمل می‌کند. حسگر
نانوحفره‌ای جدید ما برای آشکارسازی میکرو- RNA با دقت تک مولکولی در نمونه‌های
پلاسمایی گرفته شده از بیماران سرطان ریه به اندازه کافی انتخابی و حساس است.”

گو افزود: “درحالیکه آزمایشگاه‌های پژوهشی زیادی وجود دارند که بر روی کاربردهای
نانوحفره متمرکز شده‌اند، این اولین باری است که فناوری نانوحفره در آشکارسازی
سرطان ریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری احتمالا در آینده برای تشخیص سایر
انواع سرطان‌ها و نیز سایر انواع بیماری‌ها با DNA یا RNA ویژه در خون قابل استفاده
باشد.”

این پژوهشگران نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “تشخیص مبتنی بر نانوحفره‌ی
میکرو – RNAهای گردشی بیماران سرطان ریه” در مجله‌ی علمی معتبر Nature
Nanotechnology منتشر کرده‌اند.