حسگر مبتنی بر پلیمر برای رصد فشار

محققان موفق شدند با استفاده از پلیمر PEDOT:PSS/PVA حسگری بسازند که قادر است آسیب‌های وارده بر ساختمان، هواپیما و خودروها را رصد کند. مزیت این حسگر نسبت به نمونه‌های قبلی در انعطاف‌پذیر بودن آن است که در نهایت موجب می‌شود بتوان از آن در فضاهای بسیار کوچک نیز استفاده کرد.

محققان موفق شدند با استفاده از پلیمر PEDOT:PSS/PVA حسگری بسازند که قادر
است آسیب‌های وارده بر ساختمان، هواپیما و خودروها را رصد کند. مزیت این
حسگر نسبت به نمونه‌های قبلی در انعطاف‌پذیر بودن آن است که در نهایت موجب
می‌شود بتوان از آن در فضاهای بسیار کوچک نیز استفاده کرد.

پژوهشگران چینی حسگری ساخته‌اند که می‌توانند ایمنی ساختمان‌ها را رصد کند.
این حسگر فشاری قادر است تا آسیب‌های وارده بر ساختمان را رصد نموده و
هرگونه آسیبی که در اثر زلزله به آن وارد شده را نشان دهد. البته دامنه کار
این حسگر خودروها و هواپیماها را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

جوجیا فانگ و همکارانش از دانشگاه ووهان این حسگر را از جنس نانوالیاف
پلیمری پلی(۳و۴- اتیلن دی اکسی تیوفن): پلی ( استایرن سولفونات) (PEDOT:PSS)
و پلی وینیل الکل (PVA) ساختند. آنها از الکتروریسندگی برای تنیدن مخلوط
این الیاف استفاده کردند سپس از این رشته‌ها یک ساختار به‌هم متصل شده
ایجاد کردند.

آنها با اتصال این رشته‌ها به‌هم درصدد بررسی چگونگی عکس العمل آن در برابر حرکتی
بسیار کوچک برآمدند. آنها دریافتند که این نانوالیاف هادی می‌توانند در برابر
فشارها مختلفی که بر آن وارد می‌شود پاسخ‌های مختلفی دهند. افزایش این فشارها موجب
می شود جریان کمتری از آن عبور کند.

استفان کریچمیر از متخصصان حوزه پلیمرهای رسانا در مرکز فلزات گرانقیمت هرائوس می‌گوید
در هنگام وارد شدن فشار، این فیلم‌ها کشیده می‌شوند بنابراین الیاف بخشی از کارایی
خود را در امر هدایت الکتریکی از دست می‌دهند. در نتیجه فشار میان دو الکترود
افزایش می‌یابد. با توجه به کاهش جریان عبوری از حسگر، می‌توان این پارامتر را
اندازه‌گیری کرده و برای رصد میزان فشار وارده بر سیستم از آن استفاده کرد.

استفان کریچمیر می‌گوید بیشتر حسگرها از جنس مواد معدنی کپسوله شده در پلیمر هستند.
این پلیمرها انعطاف‌پذیری ادوات را بهبود می‌دهند، اما مواد معدنی به‌کار رفته،
موجب می‌شود تا انعطاف‌پذیری سیستم به‌میزان دلخواه نرسد. این حسگر جدید به‌طور
کامل از جنس پلیمر بوده و به‌دلیل انعطاف‌پذیری بالای آن می‌تواند در فضاهای بسیار
کوچک قرار گیرد. این پروژه یک راهبرد جدید در به‌کارگیری از PEDOT:PSS در شکل الیاف
بوده تا با استفاده از آن حسگر مکانیکی با خواص بسیار عالی ساخته شود.

این تیم تحقیقاتی قصد دارد تا هدایت الکتریکی این نانوالیاف پلیمری را افزایش دهد.
آنها امیدوارند تا یک فیلم از جنس PEDOT:PSS/PVA بسازند تا از آن در صفحات لمسی
استفاده کنند.