فناوری‌نانو در پزشکی

شرکت Research and Markets گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو در پزشکی: بررسی صنعتی و پتانسیل آن» منتشر کرده است.

شرکت Research and Markets گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو در پزشکی: بررسی صنعتی و
پتانسیل آن» منتشر کرده است.

فناوری‌نانو به‌طور گسترده به‌عنوان یک فناوری رشد محور (“growth-oriented”) شناخته
شده است. این فناوری نوظهور در محصولاتی مختلفی نظیر کرم‌های ضدآفتاب و لوازم
بهداشتی استفاده می‌شود. این باور وجود دارد که در دهه‌ی آتی، این فناوری برای
توسعه محصولات جدید شامل ادوات الکترونیکی پیشرفته و باتری‌های بهبودیافته با
کاربردهای گسترده استفاده شود.

اگرچه فناوری‌نانو در بازارهای مختلف موجود استفاده می‌شود، اما در این گزارش
کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت علوم زیستی به‌طور کامل بررسی شده است. گزارش فوق،
تمامی کاربردهای مرتبط فناوری‌نانو در صنعت پزشکی را پوشش داده است.

این گزارش جامع، کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در بازار داروسازی را تجزیه و تحلیل
کرده و به‌طور کامل پتانسیل بازار حوزه جدید نانوپزشکی و پیشرفت‌های مختلف آن را
پوشش داده است.

برخی از موضوعات محوری که در این گزارش پوشش داده شده‌اند عبارتند از:

• فناوری‌نانو در حوزه پزشکی؛

• چالش‌های آتی؛

• فناوری‌نانو و دیابت؛

• فناوری‌نانو و پزشکی ترمیمی؛

• فناوری‌نانو و جلوگیری از حاملگی (“contraception”)؛

• فناوری‌نانو و تشخیص‌ها؛

• فناوری‌نانو در ابزارها و تجهیزات تحلیلی؛

• فناوری‌نانو در پیوندهای پزشکی؛

• فناوری‌نانو در درمان؛

• فناوری‌نانو در سیستم‌های دارورسانی؛

• طبقه‌بندی شرکت‌های فناوری‌نانوی فعال در پزشکی.

در چارچوب گزارش مذکور، شرکت‌هایی نظیر NanoBioMagnetics، BioDelivery Sciences،
NanoBio، Nanotherapeutics، Oxonica، Nanobiotix، Nucryst و CytImmune ارائه شده‌اند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک
کنند.