تولید جلبک مغناطیسی با استفاده از مهندسی ژنتیک

گروهی از محققان آمریکایی توانسته‌اند با استفاده از مهندسی ژنتیک نوعی جلبک مغناطیسی تولید کنند. هدف آنها از این کار بررسی روش‌های موثرتر برداشت جلبک‌ها و استخراج لیپید از آنها برای سوخت‌های زیستی است.

محققان آزمایشگاه ملی لوس آلاموس (LANL) توانسته‌اند با استفاده از مهندسی ژنتیک نوعی جلبک مغناطیسی تولید کنند. هدف آنها از این کار بررسی روش‌های موثرتر برداشت جلبک‌ها و استخراج لیپید از آنها برای سوخت‌های زیستی است.
این محققان به‌دنبال کاهش هزینه تولید سوخت زیستی با استفاده از جلبک هستند. با استفاده از روش‌های فعلی حدود ۳۰ درصد از هزینه تولید سوخت زیستی با استفاده از جلبک‌ها به برداشت آنها و استخراج لیپید اختصاص دارد. ایجاد ویژگی پارامغناطیسی در جلبک‌ها می‌تواند یک روش جایگزین ارزان‌تر و مبتنی بر روش‌های مغناطیسی برای روش‌های جداسازی فعلی فراهم نماید.
پولاک ناث از گروه فیزیک پیشرفته کاربردی این آزمایشگاه و اسکاتی توآری از گروه امنیت زیستی و سلامت عمومی رهبری این پروژه را بر عهده داشته‌اند؛ آنها ژنی را که می‌تواند نانوذرات مغناطیسی را در باکتری‌های مگنتوتاکتیک تولید نماید، برداشته و آن را در یک جلبک سبز بیان کردند. باکتری‌های مگنتوتاکتیک میکرواُرگانیسم‌های غیرهوازی هستند که از میدان مغناطیسی زمین برای دوری از قرار گرفتن در معرض اکسیژن بهره می‌برند. می‌توان از یک آهن ربا برای جدا کردن جلبک‌های مغناطیسی از یک محلول استفاده کرد.
محققان بر این باورند که نانوذرات مغناطیسی تولید شده درون جلبک مسئول پاسخگویی این سلول‌ها به میدان مغناطیسی هستند. می‌توان این نانوذرات مغناطیسی زیستی را به‌عنوان محصول جانبی این فرایند جدا کرده و از آنها در تصویربرداری زیستی و درمان سرطان استفاده کرد.
آزمایشگاه ملی لوس آلاموس درخواستی برای ثبت اختراع مربوط به این فناوری ارائه کرده است.