استتار اهداف سه بعدی به‌وسیله‌ی نانولوله‌های کربنی

صفحات سیاه، علاوه بر جذب نور، درصد زیادی نبز انکسار و انعکاس نور دارند ولی نانولوله‌های کربنی، درصد زیادی از نور را جذب می‌کنند و به‌همین دلیل پوشش‌های نانولوله‌های کربنی به‌عنوان لباس سیاه جادویی عمل کرده و به‌طور کامل ساختار سه بعدی اشیاء را استتار می‌کنند.

نانولوله‌های کربنی به‌عنوان قویترین مواد شناخته شده، مطرح است. امروزه محققان دانشگاه میشیگان از دیگر خواص نانولوله‌های کربنی مانند خاصیت ضریب انکسار پایین نانو لوله‌ها با دانسیته‌ی پایین، برای معرفی کاربرد‌های جدید از این مواد استفاده می‌کنند. پنهان ساختن اهداف سه بعدی از جمله این کاربردها است.

ضریب انکسار، خاصیتی است که مقدار شکست نور را تعیین می‌کند و نانولوله‌های کربنی دارای ضریب انکسار پایین و نزدیک به ضریب انکسار هوا است. هنگامی که نور از هوا به داخل لایه‌ای از نانولوله کربنی وارد می‌شود، درصد کمی از نور منکسر و پراکنده شده و مقدار زیادی از نور جذب می‌شود. دانشمندان دانشگاه میشیگان نیز از این خاصیت برای پنهان ساختن ساختار مواد هدف استفاده می‌کنند.

دانشمندان موفق شده‌اند تا تصویر سه بعدی از یک مخزن سیلیکونی را تهیه نمایند. زمانی که تصویر مخزن سیلیکونی به‌وسیله نور سفید پرتو افشانی می‌شود، لبه‌های کناری و محیطی آن ظاهر می‌شود. محققان بر روی قسمت بالایی مخزن سیلیکونی، دسته‌ای از نانولوله‌های کربنی را تعبیه نمودند و به‌وسیله‌ی نور سفید، پرتو افشانی انجام شد ولیکن هیچ اثری از تصویر مخزن سیلیکونی مشاهده نشد و حتی عمل اختفا بهتر از صفحه سیاه نیز انجام شد. در این تحقیق، نانولوله‌های کربنی که به‌صورت یک پوشش عمل کرده‌‌اند، توانستند نور را جذب و حالت استتار کامل را بوجود آورند.

صفحات سیاه، علاوه بر جذب نور، درصد زیادی نبز انکسار و انعکاس نور دارند ولی نانولوله‌های کربنی، درصد زیادی از نور را جذب می‌کنند و به‌همین دلیل پوشش‌های نانولوله‌های کربنی به‌عنوان لباس سیاه جادویی عمل کرده و به‌طور کامل ساختار سه بعدی اشیاء را استتار می‌کنند.

جزئیات این تحقیق در مجله Applied Physics Letters به چاپ رسیده است.