روش جدیدی برای تصویربرداری از گونه‌های زنده

محققان هندی نانوذرات فلورسانسی تهیه کرده‌اند که می‌تواند تصویربرداری از گونه‌های زنده را بهبود ببخشد. برای این کار آنها این نانوذرات کربنی را از طریق آمیختن با غذا، وارد بدن مگس میوه کردند و درنهایت از تمام مراحل چرخه حیات این مگس تصویربرداری کردند.

محققان هندی نانوذرات فلورسانسی تهیه کرده‌اند که می‌تواند تصویربرداری از
گونه‌های زنده را بهبود ببخشد. برای این کار آن این نانوذرات کربنی را از
طریق آمیختن با غذا، وارد بدن مگس میوه کردند و درنهایت از تمام مراحل چرخه
حیات این مگس تصویربرداری کردند.

در بسیاری از آزمایشگاه‌های زیست پزشکی دنیا از مگس میوه به‌عنوان نمونه
آزمایشی استفاده می‌کنند. دلیل این که از این مگس به‌عنوان مدل ارزشمند
تحقیقاتی استفاده می‌شود آن است که مگس میوه دارای نسخه ژنتیکی بسیار شبیه
به انسان است.

تصویربرداری از نمونه‌های زنده، به‌خصوص از تمام مراحل زندگی مگس میوه، کار
دشوار و پیچیده محسوب می‌شود. برای مثال، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (NMR)
کاری زمان‌بر، پرهزینه و اغلب با دشواری اجرایی همراه است. قرار دادن مگس
میوه درون لوله NMR عملی است که به مهارت بالایی نیاز دارد. روش دیگر برای
این کار میکروسکوپ نوری با بهره‌گیری از نانومواد فلورسانس است. این کار
نیز زمان‌بر و پرهزینه محسوب می‌شود. روش‌های دیگری نظیر استفاده از نقاط
کوانتومی و نانوذرات سیلیکونی وجود دارد که از درجه سمیت بالایی برخوردارند.

محققان هندی با استفاده از نانومواد فلورسانس در غذای این مگس، موفق به تصویربرداری
مناسب از آن شدند. وجود ۴ ppm از این نانوذرات می‌تواند امکان تصویربرداری نوری
فلورسانس را در تمام مراحل چرخه زندگی مگس میوه فراهم کند. مگس میوه‌ای که این
نانومواد به آن خورانده شده بود هیچ‌گونه نشانه‌ای از مسمومیت از خود نشان نمی‌داد
به طوری که به تغذیه خود ادامه داده و حتی زاد و ولد نیز کرده که نشان از صحت و
سلامت این مگس دارد.

این روش، یک راه تزریق نانومواد فلورسانس از مسیر دهان محسوب شده که امکان
تصویربرداری از تمام مراحل چرخه زندگی مگس میوه را فراهم می‌کند. سابیایاچی سرکار
از موسسه فناوری هند می‌گوید شدت تابش فلورسانس این مواد در درون محیط زنده افزایش
می‌یابد. این روش مسیر تصویربرداری نوری از گونه‌های زنده را هموار می‌سازد. همچنین
بدون نیاز به رنگ‌های آلی و پروتئین‌های فلورسانس می‌توان تصاویر رنگی تهیه کرد.

برای تولید نانومواد کربنی مورد استفاده در این پروژه، محققان از روش‌های غیرمعمول
نظیر تابش لیزر استفاده نکردند بلکه از سوزاند خاک‌اره این مواد را تولید کردند.
برای تولید نانومواد کربنی محلول در آب که دارای خاصیت فلورسانس است، آنها خاک‌اره
را با پیرولیز کردن کربنیزه کردند. سپس با اکسیداسیون سطحی نانوذرات مورد نظر را
به‌دست آوردند. در نهایت نانوذرات به‌دست آمده را در غذای مگس میوه وارد کردند.
البته برای داشتن نانوذرات نیاز به یک مرحله فیلتراسیون بود.

آنها نتایج کار خود را در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Carbon Nano-onions for Imaging
the Life Cycle of Drosophila Melanogaster در نشریه Small به چاپ رساندند.