روشی برای آماده سازی نمونه جهت تصویربرداری TEM

محققان روش جدیدی برای آماده سازی نمونه TEM ارائه کردند. در این روش نانوذرات خوشه‌ای از جنس طلا ساخته شده و سپس درون طیف سنج قرار داده می‌شود. طیف سنج خوشه‌هایی با ابعاد دلخواه را جدا کرده و روی گرید قرار می‌دهد. این گرید برای تصویربرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محققان روش جدیدی برای آماده سازی نمونه TEM ارائه کردند. در این روش
نانوذرات خوشه‌ای از جنس طلا ساخته شده و سپس درون طیف سنج قرار داده می‌شود.
طیف‌سنج، خوشه‌هایی با ابعاد دلخواه را جدا کرده و روی گرید قرار می‌دهد.
این گرید برای تصویربرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چه می‌شد اگر می‌توانستیم یک انبار علوفه را به اندازه نوک سوزنی در آوریم.
در آن صورت به‌جای یک کالا، شما میلیاردها شی پیش روی خود داشتید. این چیزی
است که محققات آزمایشگاه ملی نورث وست پاسیفیک به‌دنبال آن هستند. این گروه
تحقیقاتی با استفاده از روش” فرود آمدن نرم یونی” که در این مرکز ابداع شده
است، موفق به ساخت یک نمونه حاوی خوشه‌های طلا که عاری از آلودگی بوده و به‌صورت
یکنواخت است، شدند. این خوشه‌های طلا از ۱۱ اتم طلا تشکیل شده‌اند. این تیم
تحقیقاتی در گام بعد به بررسی این نمونه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
عبوری انحراف اصلاح شده پرداختند. جولیا لاسکین، شیمی فیزیک دان این تیم
تحقیقاتی، می‌گوید این روش بسیار جالبی برای آماده‌سازی نمونه TEM است.

چرا این موضوع مهم است: در سراسر جهان دانشمندان از TEM برای مشاهده جزئیات موجود
در کاتالیست‌ها و دیگر مواد استفاده می‌کنند. یکی از این مواد، طلا است که بسیار
فعال بوده و در حالت نانوذره‌ای به‌عنوان کاتالیست بسیار عالی مورد استفاده قرار
می‌گیرد. با این حال پرتوی الکترونی در TEM می‌تواند این نانوذرات را از بین ببرد.
بنابراین دانشمندان مجبور روی سطح بگردند تا ذرات مورد نظر خود را پیدا کنند. با
استفاده از این روش نمونه‌سازی جدید، محققان قادرند با سرعت بسیار بالایی، ۱۰
میلیارد ذره مشابه هم را در یک زمان آماده کنند. گرانت جانسون می‌گوید TEM روشی
برای آنالیز و بررسی ذرات بسیار کوچک است. با این کار می‌توان فرآیندهای بسیار
ارزشمندی را به‌سادگی انجام داد.

روش: این تیم تحقیقاتی روی خوشه‌های ۱۱ اتمی مترکز شدند. این ذرات دارای خواص
شیمیایی و فیزیکی هستند که کاملا وابسته به اندازه است. با افزودن و کاستن اتم‌ها
ساختار دستخوش تغییر شده و رفتار خوشه‌ها نیز تغییر می‌کند، این موضوع برای
دانشمندان بسیار جالب خواهد بود و با آن می‌توانند موادی با خواص مغناطیسی، نوری و
شیمیایی ویژه بسازند. آنها ابتدا خوشه‌ها را سنتز کرده که محلول به‌دست آمده نارنجی
مایل به قرمز است. سپس محلول به‌درون یک طیف سنج اسپری می‌شود که با این کار، طیف
سنج می‌تواند خوشه‌هایی حاوی ۱۱ اتم را انتخاب کند و آنها را روی گرید مورد نظر
قرار دهد. این گرید داخل میکروسکوپ قرار داده شده تا ابعاد نانوذره مورد مطالعه
قرار گیرد.