تولید تصادفی ساختاری شبیه دست انسان

یک گروه تحقیقاتی در حین تحقیقات برای ساخت نانوچاقو جهت استفاده در زیست شناسی، تصادفا ساختاری شبیه دست انسان را ساختند که حالتی شبیه اشاره دارد.

دانشمندان حوزه فناوری نانو بر حسب اتفاق موفق شدند ابزار نانومقیاس کوچکی
شبیه به دست انسان را بسازند که حالتی شبیه اشاره کردن دارد. این اتفاق
زمانی افتاد که سرگئی گوردو از دپارتمان فیزیک در حال تلاش برای ساخت
چاقویی نانومقیاس بود که از آن در زیست شناسی استفاده کند. اما مسیر را
اشتباه طی کرد. سرگئی گوردو می‌گوید من از دیدن نانوچاقویی که ساخته بودم
شگفت زده شدم زیرا شکلی شبیه به انگشتان دست در حال اشاره داشت. فناوری
نانو با سرعت در حال رشد است بنابراین ممکن است این نانودست توجه برخی را
به خود جلب کند و حتی سرمایه‌گذار نیز برای آن پیدا شود.

او می‌افزاید فناوری نانو برای توسعه برخی جنبه‌های علم ضروری است. برای
مثال من به‌همراه ریچارد گای از دپارتمان داروسازی در حال تحقیق روی سلول‌های
پوست انسان هستیم، ما در حال مشاهده تغییرات بسیار کم در الاستیسیته پوست
در حین فرآیند پیری، تابش نور خورشید و بیماری هستیم.

این تحقیقات این امکان را برای ما فراهم می‌کند تا در صورتی که یک یا دو سلول دچار
مشکل حاد شدند ما آن را تشخیص دهیم و اجازه ندهیم بعد از فراگیر شدن این آسیب به
نواحی مختلف تازه بخواهیم اقدامات خود را آغاز کنیم.

این گروه تحقیقاتی از شرکت سرمایه گذار خطرپذیر باث (این شرکت سازمانی است که روی
تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی کار می‌کند) و شرکت خصوصی سطوح سخت الماس،
خواسته است تا به‌دنبال استفاده از پوشش‌های سخت برای نانوابزارها بوده و این امکان
را فراهم کنند تا از این ابزارها برای فرآیندهای زیستی ظریف و مناسب استفاده شود.

این گروه تحقیقاتی معتقد است دانشجویان، محققان و سرمایه‌گذاران بیشتری لازم است تا
بتوان فناوری نانو را در آینده توسعه داد.