ابداع روش جدیدی برای تولید قطرات لیپیدی شبیه غشای سلولی

گروهی از محققان آمریکایی با باز کردن مسیر جدیدی در زیست‌شناسی سنتزی یک ابزار میکروسیالی ساخته‌اند که به‌طور پیوسته می‌تواند قطرات لیپیدی کوچکی ایجاد نماید؛ این کار بسیار شبیه عملکرد غشای بیرونی سلول است.

آبراهام لی از دانشگاه کالیفرنیا در ایروین می‌گوید: «سلول‌ها در حقیقت راکتورهای زیستی کوچک و پیچیده‌ای هستند که توسط غشاهای فسفولیپیدی احاطه شده‌اند. تولید موثر وسیکل‌ها با استفاده از غشاهای لیپیدی که شبیه غشاهای سلول های طبیعی هستند، یک ابزار بسیار ارزشمند برای تحقیقات پایه‌ای زیست‌شناسی در اختیار محققان قرار می‌دهد؛ این کار یک گام مهم به‌سوی تولید سلول‌های مصنوعی به‌شمار می‌رود».

محققان با تولید یک سامانه منفرد که می‌تواند به شکلی سریع و موثر تمام مراحل مورد نیاز برای تولید وسیکل های لیپیدی پایدار را اجرا کند، گام مهمی در این زمینه برداشته‌اند. روش‌های تولید چندمرحله‌ای که در حال حاضر برای تولید وسیکل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، منجر به تولید وسیکل‌های با اندازه‌ها و لایه‌های متفاوت می‌شوند که عمر کوتاهی نیز دارند؛ به‌علاوه، این وسیکل‌ها به‌طور معمول با حلال‌های مورد استفاده در تولید آنها آلوده می‌شوند.

این محققان گزارش کرده‌اند که این طراحی میکروسیالی جدید با تولید و دستکاری قطرات هم‌اندازه آب در یک محیط روغنی می‌تواند بر تمام مشکلات قبلی غلبه کند. با استفاده از این روش یک غشای روغن-آب تولید می‌شود که به‌عنوان یک چارچوب برای گردهم‌آمدن مولکول‌های لیپید عمل می‌کند. با انحلال این غشا در طول زمان، لیپیدهای مجتمع یک وسیکل پایدار و یکنواخت ایجاد می‌کنند که رفتارهای فیزیکی و شیمیایی آن شبیه رفتار غشای یک سلول طبیعی است.

جزئیات این کار در مقاله‌ای با عنوان:

Stable, biocompatible lipid vesicle generation by solvent extraction-based droplet microfluidics”

در مجله Biomicrofluidics منتشر شده است.