ساخت جوهر گرافنی جهت چاپ اجزاء ‌الکترونیکی

گروهی از محققان انگلیسی جوهر گرافنی ساخته‌اند که می‌توان آن را برای چاپ جت جوهر افزاره‌های الکترونیکی از قبیل ترانزیستورهای فیلم نازک، استفاده کرد.

گروهی از محققان انگلیسی جوهر گرافنی ساخته‌اند که می‌توان آن را برای چاپ
جت جوهر افزاره‌های الکترونیکی از قبیل ترانزیستورهای فیلم نازک، استفاده
کرد.

آندریا فراری و همکارانش در دانشگاه کمبریج روشی برای ساخت یک جوهر گرافنی
ابداع کرده‌اند که می‌توان آن را با یک چاپگر جت جوهر اصلاح شده استفاده
کرد. در حال حاضر اجزاء الکترونیکی از قبیل ترانزیستورهای فیلم نازک را می‌توان
با استفاده از چاپ جت جوهر با جوهرهای پلیمری فروالکتریکی ایجاد کرد، اما
عملکرد چنین اجزائی ضعیف است و برای بسیاری از کاربردها بسیار آهسته هستند.

 

10450.JPG

تصاویر نوری میدان تاریک از قطره‌های چاپ شده با جت جوهر روی بسترهای a) تمیز شده
با پلاسما، b) بدون اصلاح، و c) اصلاح شده با HMDS، مقیاس: ۲۰ میکرومتر. d) تصویر
SEM از الگوی چاپ شده.

این گروه تحقیقاتی با ورقه‌های گرافیت خالص شروع کرد و لایه‌های گرافن را با
استفاده از ورقه‌سازی فاز مایع که شامل قرار دادن گرافیت در حضور یک حلال (N- متیل‌پیرولیدون)
است، ورقه ورقه کرد. این لایه‌های گرافنی آلتراسانتریفوژ شدند و سپس برای حذف ذرات
بزرگی (با قطر بیش از ۱ میکرومتر) که هدهای چاپگر جت جوهر را مسدود می‌کنند، فیلتر
شدند. این ورقه‌های گرافنی بعنوان اساس یک جوهر پلیمر – گرافن استفاده شدند. این
جوهر نیز با استفاده از یک چاپگر جت جوهر اصلاح شده روی بسترهای Si/SiO2 و بستر
شفاف بروسیلیکات چاپ شد. مرحله نهایی در این فرآیند آنیل کردن در دمای بالا جهت حذف
حلال بود.

این محققان این جوهر گرافنی شفاف را برای چاپ جت جوهر ترانزیستورهای فیلم نازک
استفاده کردند. آنها این ترانزیستورها را با چاپ این جوهر گرافنی روی ویفرهای
Si/SiO4 ساختند؛ زیرلایه‌های کرم – طلا را برای تعیین تماس‌های منبع و خروجی
استفاده کردند؛ و در نهایت لایه‌ای از یک پلیمر آلی (PQT-12) روی سطح چاپ کردند.

این دانشمندان حداقل در مقایسه با جوهرهای کنونی، با نتایج نویدبخشی رسیدند. آنها
به تحرک‌های بالاتر از حدود ۹۵cm2V-1s-1، حدود ۸۰ درصد عبور و مقاومت صفحه‌ای ۳۰
کیلواهم رسیدند. جوهرهای پلیمری غیرگرافنی به تحرک‌های کمتر از ۰/۵cm2V-1s-1 می‌رسند،
و افزودن نانولوله‌های کربنی به آنها می‌تواند این مقدار را به حدود ۵۰cm2V-1s-1
افزایش دهد.

افزاره‌های قابل چاپ با این جوهر گرافنی می‌توانند شامل کامپیوترهای پوشیدنی، کاغذ
الکترونیکی، حسگرها، برچسب‌های الکترونیکی، و نمایشگرهای تماسی انعطاف‌پذیر باشند.

این محققان جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی arXiv منتشر کرده‌اند.