روند رو به رشدثبت اختراعات فناوری نانو در پایان سال ۲۰۱۱

اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری نانو در آمریکا است. برای مثال در سال ۲۰۰۴ اداره ثبت اختراعات آمریکا(USPTO) کد طبقه‌بندی ۹۷۷ را برای ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۱، ده هزارمین پتنت این کلاس به ثبت رسید.


اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری نانو در آمریکا است. برای مثال در سال ۲۰۰۴ اداره ثبت اختراعات آمریکا(USPTO) کد طبقه‌بندی ۹۷۷ را برای ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۱، ده هزارمین پتنت این کلاس به ثبت رسید. تا این تاریخ (۸ دسامبر ۲۰۱۱) تعداد این پتنت‌ها به ۱۰۷۳۵ رسیده است. از این بین، ۳۲۳۳ عدد در سال ۲۰۱۱ منتشر شده که حدود ۳۰% کل پتنت‌ها را شامل می‌شود. بیش از ۷۰% پتنت‌ها نیز در طول سه سال گذشته (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱) منتشر شده است. این روند، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

 

تعداد پتنت‌های ثبت شده، روند کنونی را در فرآیند پتنت کردن نشان می‌دهد. از آنجا که اعطای هر پتنت بین ۲ تا ۶ سال به طول می‌انجامد، میزان انتشار پتنت‌ها ابزار حساسی در سنجش روند ثبت اختراعات می‌باشد. با توجه به این مطلب که تمام تقاضانامه‌های ثبت اختراع به فرجام نمی‌رسند، تمرکز بر روی تعداد اختراعات ثبت شده می‌تواند در تحلیل روند مذکور گمراه کننده باشد.

 

 تاریخ نشان دهنده رشد قابل ملاحظه در ثبت اختراعات حوزه فناوری نانو است. انتشار پتنت‌ها در آمریکا از سال ۲۰۰۱ آغاز شد. می‌توان دو دوره رشد را در ثبت پتنت فناوری نانو تشخیص داد. دوره اول از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ که تعداد کمی حدود ۱۵۰ پتنت در سال را شامل می‌شد. رشد ناگهانی در سال ۲۰۰۶ شروع شد که از آن سال تا سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰۰ پتنت در سال به ثبت رسید. رشد چشمگیر بعدی با دو برابر شدن انتشار پتنت‌ها در سال ۲۰۰۹ و پس از آن ۲۰۱۰ به وقوع پیوست. تعداد پتنت‌های سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۱۰ است اما نه به میزان دو برابر (۳۲۲۳ در ۲۰۱۱ در مقابل ۲۷۷۰ در ۲۰۱۰).

 

نقش حکومت فدرال در اقتصاد آمریکا با در نظر گرفتن مباحثی همچون انتقال فناوری به منظور ایجاد شغل موضوع داغی است. تعداد پتنت‌های منتشر شده کلاس ۹۷۷ که از طرف دولت تامین مالی شده‌اند ۱۲% می‌باشد.

 

فناوری نانو سر منشاء نوآوری در عرصه‌هایی همچون مدارهای چاپی، فناوری پاک، نانو داروها، سنسورها و کاتالیست‌ها است.

 

کار اداره ثبت اختراعات آمریکا به دلیل ایجاد کلاس ۹۷۷ تحسین برانگیز است. با گذشت ۷ سال که از ایجاد این کلاس می‌گذرد امیدوار هستیم که مدیریت آن به خوبی پیش رفته و بازبینی‌های مستمری بر فرآیند طبقه‌بندی انجام شود. خوشبختانه سیستم زیر طبقه‌بندی می‌تواند بسیار مفید واقع شود.