افزایش هدایت گرمایی گرافن با زدودن کربن ۱۳ از ساختار آن

هدایت گرمایی گرافن وابستگی شدیدی به ساختار ایزوتوپی آن دارد. محققان آمریکایی گرافنی را از کربن ۱۲ خالص تولید کرده‌اند، نتایج کار آنها نشان می‌دهد که هدایت گرمایی این گرافن بسیار بیشتر از گرافن نرمال است (که دارای یک درصد کربن ۱۳ است). این نتایج می‌تواند به کامل شدن نظریه هدایت گرمایی در مواد دو بعدی کمک کرده و همچنین از گرافن خالص ( از نظر ایزوتوپی) بتوان در خنک کردن قطعات الکترونیکی استفاده کرد.

هدایت گرمایی گرافن وابستگی شدیدی به ساختار ایزوتوپی آن دارد. محققان
آمریکایی گرافنی را از کربن ۱۲ خالص تولید کرده‌اند، نتایج کار آنها نشان
می‌دهد که هدایت گرمایی این گرافن بسیار بیشتر از گرافن نرمال است ( که
دارای یک درصد کربن ۱۳ است). این نتایج می‌تواند به کامل شدن نظریه هدایت
گرمایی در مواد دو بعدی کمک کرده و همچنین از گرافن خالص ( از نظر ایزوتوپی)
بتوان در خنک کردن قطعات الکترونیکی استفاده کرد.

گرافن ماده‌ای است که می‌تواند روزی جایگزین سیلیکون در قطعات الکترونیکی
شود. دلیل این امر خواص هدایت گرمایی غیر معمول گرافن است. با کوچکتر شدن
قعات الکترونیکی، موضوع گرم شدن این قطعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. موادی
که هدایت گرمایی بالایی دارند می‌توانند گرما را سریع‌تر از مواد با هدایت
گرمایی پایین دفع کنند. از این نقطه نظر سیلیکون ضعف دارد.

به‌طوری طبیعی مواد کربنی، نظیر گرافن دارای ۹۹ درصد کربن ۱۲ و یک درصد
کربن ۱۳ است. تفاوت این دو نوع کربن در این است که کربن ۱۳ یک نوترون بیشتر
از کربن ۱۲ دارد.

 

 
اخیرا یک تیم تحقیقاتی به رهبری رودنی روف از دانشگاه تگزاس و الکساندر بالاندین از
دانشگاه کالیفرنیا دریافته‌اند که حذف کربن ۱۳ از ساختار گرافن موجب بهبود شبکه
بلور در گرافن شده و در نهایت هدایت گرمایی آن را افزایش می‌دهد. الکساندر بالاندین
می‌گوید نتایج کار ما تئوری دقیقی را درباره هدایت در گرافن و دیگر مواد بلوری
ارائه می‌دهد. دلیل این امر تغییر هدایت گرمایی گرافن با تغییر ساختار شیمیایی آن
است که این موضوع ما را قادر می‌سازد تا درک کنیم چگونه اتم‌هایی با جرم متفاوت
قادرند فوتون‌ها را متفرق کنند ( لرزش‌های شبکه بلور مسئول انتقال گرما است). توضیح
تفرق حاصل از این ایزوتوپ‌ها بسیار راحت‌تر از توضیح تفرق حاصل از ناخالصی اتمی است
که در آنها جرم ناخالصی با جرم اتم‌ها تفاوتی ندارد اما اندازه و دیگر پارامترها
متفاوت است.

با استفاده از روش رامان لیزری اپتوگرمایی که در آزمایشگاه الکساندر بالاندین ابداع
شده است، محققان دریافتند که هدایت گرمایی گرافن دارای کربن ۱۲ در دمای ۳۲۰ کلوین
تقریبا ۴۰۰۰ Wm–۱K–۱ بیشتر از گرافنی است که دارای ۵۰ درصد کربن ۱۲ و ۵۰ درصد کربن
۱۳ است. مس توده‌ای که در حال حاضر به عنوان خنک کننده در قطعات استفاده می‌شود
هدایت گرمایی در حدود ۴۰۰ Wm–۱K–۱است.

نتایج این تحقیق در نشریه Nature Materials به چاپ رسیده است.