تاثیر طول و ناخالصی نانولوله‌های کربنی بر تابش فلورسانس

محققان آمریکایی دریافتند که طول نانولوله‌های کربنی و همچنین ناخالصی‌های موجود در آنها می‌تواند روی تابش فلورسانس آنها تاثیرگذار باشد. نتایج کار آنها نشان داد که نانولوله‌های بلندتر دارای تابش بیشتری هستند.

نتایج کار محققان در دانشگاه رایس نشان می‌دهد که چگونه خواص فلورسانس نوع ویژه‌ای از نانولوله‌ها تحت تاثیر طول آنها و ناخالصی‌های موجود در این مواد است. وایسمن از محققان این پروژه می‌گوید این ویژگی‌ها می‌تواند برای تصویربرداری پزشکی و مصارف صنعتی بسیار مهم باشد. نتایج این تحقیق در نشریه  ACS Nano به چاپ رسیده است. این گروه تحقیقاتی در این مقاله نشان دادند که چگونه طول و ناخالصی موجود در نانولوله‌های منفرد می‌تواند روی خواص فلورسانس نانولوله‌های منفرد تاثیرگذار باشد. در این کار، نور منتشر شده دارای طول موج نزدیک به قرمز است.

نتایج این تحقیق نشان داد که نانولوله‌های بزرگتر دارای شدت تابش بیشتری هستند. ماکزیمم شدت تابش در نانولوله‌ها نسبت مستقیمی با طول آنها دارد، این مسئله نشان می‌دهد که شدت تابش با ناخالصی رابطه‌ای ندارد. اما از سوی دیگر شدت تابش در نانولوله‌هایی که هم اندازه بودند با یکدیگر متفاوت بود که این موضوع می‌توانست به آسیب‌های ساختاری نانولوله‌ها یا واکنش شیمیایی که طی آن اتم‌ها به سطح می‌چسبند، مربوط باشد.

نتایج این تحقیق برای اولین بار در اواخر سال قبل به چاپ رسید که نویسندگان آن تونیا لیو چروکوری و دیمیتری  سیبولسکی، از دانشجویان گروه وایسمن، بودند. در این مقاله چروکوری به بررسی ۴۰۰ نانولوله منفرد که دارای ساختار ویژه‌ای به نام (۱۰٫۲) بودند، پرداخت. وایسمن درباره چروکوری می‌گوید کار او قابل ستایش است زیرا توانسته تعداد بسیار زیادی محاسبه را با دقت بالا انجام دهد.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از فیلترینگ طیف‌ها موفق شده است نوع جدیدی از نانولوله را مشاهده کند. وایسمن می‌گوید ما از طیف سنجی برای بررسی نمونه پلی دیسپرس حاوی ساختارهای مختلف استفاده کردیم که تنها یکی از این ساختارها نانولوله (۱۰٫۲) بود. اما همین یک نوع نیز دارای طول‌های متفاوتی بود. وایسمن می‌افزاید در این تحقیق ما یک یا دو نانولوله را در نمونه‌ای رقیق شده ایزوله کرده و طول آنها را با آنالیز ویدئویی مشخص نمودیم. با این نوار ویدئویی می‌توان ماکزیمم درخشندگی نانولوله‌ها را نیز تعیین کرد. درخشندگی نانولوله‌ها کاملا متفاوت بوده و تنها ۲۰ درصد از آنها دارای مقدار درخشندگی بودند که ما انتظار داشتیم. ما می‌خواستیم بدانیم که چگونه روش رشد می‌تواند روی این درخشندگی تاثیرگذار باشد.