تایید تاثیر تقارن در سرعت رشد نانولوله‌های کربنی

محققان آزمایشگاه نیروی هوایی آمریکا با آزمایشاتی نشان دادند تئوری که پیش از این توسط بوریس یاکوبسان از دانشگاه رایس مطرح شده بود، صحت دارد. این تئوری می‌گوید تقارن یک نانولوله سرعت رشد آن را تحت کنترل در می‌آورد، از این روی نانولوله‌های آرمچیر رشد سریع‌تری دارند.

 

دانشمندان در این پروژه یک گام به آنچه که اسرار ذاتی نانولوله‌ها بوده و از آن به کد دی‌ان‌ای نانولوله‌ها نام برده می‌شود، نزدیکتر شده‌اند. این کد تعیین کننده تقارن نانولوله بوده – زاویه رشد نانولوله- و در نهایت تعیین کننده خواص نوری، مکانیکی و الکتریکی نانولوله‌ها است. افزایش توانمندی رشد نانولوله‌ها با خواص ویژه یک هدف مهم در فناوری نانو محسوب می‌شود.

مقاله‌ای که بنجی ماریوامی از نیرو هوایی و همکارانش در موسسه تحقیقات هندا به رشته تحریر در آوردند در نشریه Nature Materials به چاپ رسیده است.

داستان این تحقیقات از جایی آغاز می‌شود که یاکوبسان و همکارانش در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای به چاپ رساندند که در آن با محاسبات نظری نشان داده شده بود که تقارن نانولوله‌ها روی سرعت رشد آنها تاثیرگذار است.

بنجی ماریوامی می‌گوید بوریس روی این موضوع کارکرد، نتایج آزمایشات او نشان می‌داد که این تئوری می‌تواند صحیح باشد اما نتوانست صحت تئوری را ثابت کند. یاکوبسان می‌گوید انتقادها روی چیزی تاثیرگذار نیست، بلکه موجب می‌شود تا تبلیغات بیشتری روی موضوع انجام شده و انگیزه مضاعفی برای کار ایجاد شود. او می‌افزاید تایید تئوری از طریق آزمایش هیچگاه پایان نمی‌پذیرد اما همیشه راضی کننده است. محققان آزمایشگاه نیروی هوایی دارای تجهیزات بودند که می‌توانست ارتباطی میان سرعت رشد نانولوله و زاویه تقارن آن پیدا کند.

تقارن یک نانولوله کربنی تک جداره با زاویه‌ای که رول شدن نانولوله انجام شده، تعیین می‌شود، دقیقا مانند روزنامه‌ای که در زوایای مختلف لوله‌ای شود در یک زاویه نوشته‌های روزنامه به‌سمت بالا و در یک زاویه دیگر به سمت پایین است. این تراز شدن، تعیین کننده خواص الکتریکی نانولوله است.محققان روشی برای اندازه‌گیری سرعت رشد نانولوله‌ها ارائه کردند، این کار بسیار جالب توجه بود که می‌توان سرعت و تقارن یک نانولوله‌ها در حین رشد مشخص کرد. در این روش نانوذرات کاتالیست‌ روی یک ستون از جنس سیلیکون قرار می‌گیرند. با تابش لیزر فرآیند رشد نانولوله آغاز شده و در سوی دیگر با استفاده از طیف‌سنجی رامان می‌توان رشد نانولوله را آنالیز کرد. همچنین از این طیف سنجی برای تعیین تقارن نانولوله‌ها استفاده می‌شود.