تولید حافظه‌ای مبتنی بر دی‌ان‌ای

به‌منظور یافتن روشی جدید و مقرون به‌صرفه برای ذخیره‌سازی اطلاعات، یک گروه تحقیقاتی از مرکز نانوساختارهای عاملی (CFN) در موسسه فناوری کارلسروهه آلمان با همکاری محققانی از دانشگاه ملی سینگ هو تایوان، موفق به ساخت حافظه‌ای به‌نام WORM ( یک بار خواندن، چند بار نوشتن)شدند که مبتنی بر دی‌ان‌ای است.

این دستگاه شامل یک فیلم نازک از دی‌ان‌ای ماهی سالمون است که نانوذرات نقره روی آن قرار داده شده و سپس میان دو الکترود به‌صورت ساندویچی قرار گرفته است. با استفاده از امواج فرابنفش می‌توان اطلاعات را درون آن قرار داد. این کار در نشریه Applied Physics Letters  به چاپ رسیده است.

کار روی این دستگاه بیش از یک سال قبل آغاز شده و توسط همکاری افرادی در حوزه‌ها و کشورهایی مخلتف انجام شده است. لجیلجانا فراک رهبر این گروه تحقیقاتی در مرکز نانوساختارهای عاملی، در حوزه فناوری نانو مبتنی دی‌ان‌ای، عامل‌دار کردن با مواد زیستی و ادوات تحریک شده با نور فعالیت دارد. او در حال توسعه ادوات تحریک شونده با نور، تولید نانوذرات الگوداده شده با دی‌ان‌ای و مطالعه ویژگی‌های آنها کار می‌کند. یو چو هانگ رهبر گروهی دیگر در این تیم تحقیقاتی با استفاده از این نتایج درصدد بهینه کردن فرآیند و طراحی ادوات حافظه عامل‌دار است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از نانوذرات روی دی‌ان‌ای در آزمایشگاه خدمات نانوساختاری گرفته شده است.

برپایه اطلاعاتی که در مقاله مربوط به این پروژه آمده است، تابش اشعه فرابنفش در این سیستم موجب می‌شود که اتم‌های نقره به‌صورت خوشه‌هایی نانومقیاس درآید. این ذرات می‌توانند اطلاعات را در خود ذخیره کنند. این دستگاه قادر است بار را با جریان بسیار کم در خود ذخیره کند که معنای “خاموش” است. در حضور میدان الکتریکی بالا، بار از میان دستگاه عبور می‌کند که به‌معنای “روشن” است

نتایج کار آنها نشان داد که با روشن کردن سیستم، مجموعه پایدار باقی می‌ماند به‌طوری که با تغییر ولتاژ الکترودها تغییری در هدایت سیستم مشاهده نمی‌شود. این بدان معناست که اطلاعات قابل نوشتن بوده اما نمی‌توان روی آن اطلاعاتی را نوشت. با نوشتن اطلاعات، دستگاه آن را در خود نگه می‌دارد. نتایج کار محققان نشان داد که هدایت الکتریکی در طول ۳۰ ساعت تغییری نمی‌کند. محققان انتظار دارند که از این روش بتوان برای طراحی ادوات ذخیره اطلاعات نوری استفاده کرد. با ترکیب این روش با ساخت پلیمرها می‌توان ادوات آلی مبتنی بر دی ان ای طراحی کرد که بسیار ارزان و زیست سازگار باشد.