ابداع روش جدیدی برای ساخت رساناهای الاستیک

محققان دانشگاه کارولینای شمالی روش جدیدی برای ساخت رساناهای الاستیک از نانولوله‌های کربنی ابداع کرده‌اند که می‌تواند در تولید انبوه موادی با قابلیت استفاده در نسل جدید تجهیزات الکترونیکی الاستیک مفید باشد.

محققان دانشگاه کارولینای شمالی روش جدیدی
را برای ساخت رساناهای الاستیک از نانولوله‌های کربنی ابداع کرده‌اند که می‌تواند
در تولید انبوه موادی با قابلیت استفاده در نسل جدید تجهیزات الکترونیکی
الاستیک مفید باشد.

تجهیزات الکترونیکی الاستیک هم ارتجاعی‌تر هستند و هم قابلیت تبدیل شدن به
اشکال مختلف را دارند. کاربرد بالقوه آنها در تجهیزاتی است که می‌توانند با
پوشاک یا تجهیزات پزشکی قابل کشت در بدن به‌کار روند یا حسگرهایی که می‌توانند
روی ابزار فضایی خاص قرار گیرند.

 
نانولوله‌های کربنی خم شده شبیه خطوط موج‌دار بر روی یک سطح هموار به‌نظر
می‌رسند
یک راه الاستیک کردن مواد هادی، خم کردن
آنهاست. در این روش نانولوله‌های کربنی را روی یک زیرلایه مسطح خم می‌کنند.
درنتیجه نانولوله‌ها به‌جای اینکه به‌طور زیگزاگ روی سطح قرار گیرند و فقط
در قسمت پایین با سطح در تماس باشند، به‌صورت خطوط موج‌دار روی سطح گسترده
می‌شوند. برای این‌کار ابتدا نانولوله‌های ردیف شده و هم‌جهت را روی سطح
قرار داده سپس زیرلایه، کشیده شده و نانولوله‌ها در حالی که حالت موازی خود
را حفظ کرده‌اند از هم جدا می‌شوند. هنگامی که زیرلایه به‌حالت اولیه خود
برمی‌گردد نانولوله‌ها به موقعیت اولیه خود برنمی‌گردند؛ بلکه چین خورده و
به‌صورت مجموعه‌ای از خطوط موج‌دار بر روی سطح درمی‌آیند.
 
خطوط آبی نانولوله‌های کربنی و زمینه خاکستری زیرلایه الاستیک را نشان می‌دهند.
در شکل بالایی، هم‌پوشانی قابل توجهی در نانولوله‌ها دیده می‌شود. در شکل
میانی، زیرلایه انسباط یافته و باعث جدایی برخی از نانولوله‌ها از هم شده
است. در شکل پایینی زیرلایه به حالت اولیه خود برگشته و نانولوله‌ها به‌صورت
خطوط موج‌دار بر روی سطح هموار چین خورده‌اند
مزیت اصلی این روش افزایش قابل توجه کارآیی ساخت رساناهای الاستیک است.
پژوهشگران جزئیات روش جدید خود را به‌صورت مقاله‌ای در شماره ژانویه مجله
Advanced Materials منتشر کردند.